Ochotnicza Straż Pożarna w Lubzinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubzinie – organizacja społeczna, powołana do życia w 1875 roku pod nazwą Towarzystwo Straży Pożarnej. Jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka działa w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubzinie
Miejscowość Lubzina
Województwo podkarpackie
Powiat ropczycko-sędziszowski
Gmina Ropczyce
Data założenia 1875
Numer KRS 0000021597
Członkowie 50
Prezes Andrzej Cierpiał
Naczelnik Krzysztof Pikuła
Adres Lubzina 223, 39-102 Lubzina

ZałożycieleEdytuj

 • Władysław Dziedziak
 • Jan Fryz
 • Ludwik Tokarz – pierwszy komendant-naczelnik
 • Michał Nowak

W latach 20. XX w nastąpiło ożywienie Straży Pożarnej w Lubzinie. W tym okresie druhami byli:

 • Jan Momola- prezes
 • Władysław Kapica
 • Władysław Kielar
 • Stefan Osucha
 • ksiądz proboszcz Andrzej Rejowski
 • Jan Kotocki
 • Karol Cielak - naczelnik
 • Wojciech Jarosz
 • Józef Sobuś
 • Wojciech Kołodziej - sołtys Brzezówki
 • Stanisław Paruch
 • Jan Paruch
 • Władysław Paruch
 • Józef Golonka- zastępca naczelnika
 • Piotr Golonka - skarbnik
 • Jan Dreszer - sołtys Lubziny
 • Franciszek Szyper - gospodarz

W latach 30. XX w druhami Straży Pożarnej w Lubzinie byli:

 • Józef Bojarski
 • Kazimierz Bojarski
 • Tadeusz Orłowski
 • Jan Orłowski
 • Adam Bielatowicz
 • Franciszek Bojarski
 • Ludwik Orłowski
 • Tadeusz Dreszer
 • Stefan Mazur
 • Władysława Golonka
 • Jan Szczygieł
 • Władysław Łątek
 • Władysław Pikuła

W latach 40. XX wieku druhami byli:

 • Adam Bielatowicz
 • Tadeusz Dreszer
 • Jan Dreszer
 • Ludwik Orłowski
 • Tadeusz Orłowski
 • Witold Sroka,
 • Stanisław Bojarski
 • Stefan Mazur
 • Władysław Golonka
 • Krystian Mazur- naczelnik
 • Jan Kubacki
 • Piotr Rybski
 • Bronisław Lauzer
 • Józef Kusza
 • Władysław Dziedziak

W dniu 20 maja 1973 r. dokonano wyboru nowego Zarządu jednostki .W tym okresie druhami byli:

 • Leszek Schab - prezes
 • Adam Sowa
 • Jan Golonka
 • Norbert Golonka
 • Stefan Charchut
 • Stanisław Harchut
 • Jan Szczygieł
 • Eugeniusz Cieślik
 • Edward Bielatowicz

Współcześnie Ochotnicza Straż Pożarna w Lubzinie liczy około 50 strażaków.

 • Prezes - Andrzej Cierpiał
 • Naczelnik - Krzysztof Pikuła
 • Za-ca Naczelnika - Sebastian Łętek
 • Skarbnik - Mateusz Buczak
 • Sekretarz - Magdalena Olech
 • Mariusz Wójcik
 • Justyna Kopala
 • Krzysztof Mikowski

OSP w regionieEdytuj

Polskie pożarnictwo liczy ponad 630 lat. Już w 1374 roku Rada Miejska Krakowa wprowadziła przepisy zwane "porządkami ogniowymi", które określały nakazy przestrzegania bezpieczeństwa ogniowego wraz z czynnościami ratowniczymi dla mieszkańców. Akcją gaśniczą kierował burmistrz, a potem gdy powstały "drużyny ogniowe", akcją kierował "rotmistrz", a strażaków nazywano "szprycmajstrami". Rozwój ochotniczych straży przypada na I i II połowę XIX wieku. W Warszawie straż powstała w 1836 roku, w Bieczu 1857 roku. W 1867 roku w Jaśle, Gorlicach i Sanoku w 1872 roku. W Lubzinie w 1875 roku .Powstawanie straży pożarnych ("ogniowych") wynikało z konieczności losowych. Ówczesne budownictwo wiejskie, to drewniane, zatem łatwopalne domy i gospodarstwa. W 1875 roku we Lwowie powołano "Krajowy Związek OSP – Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim" – do koordynowania działalności jednostek strażackich.

Historia OSP w LubzinieEdytuj

W połowie lat trzydziestych XX w. podjęto budowę remizy w Lubzinie-Sepnicy. Dach remizy zdobiła drewniana postać strażaka z trąbką, którą wykonał Władysław Czochara. W budowie pomagali uczniowie, między innymi Kazimierz Bojarski, Eugeniusz Bielatowicz, Ludwik Orłowski, Bolesław Kusza. Zastąpił on niespełniający swej funkcji budynek remizy z 1909 roku. W 1939 roku niektórzy strażacy zmobilizowani zostali do Wojska Polskiego. W czasie okupacji działała straż (liczyła ponad 40 osób przymusowo wcielonych), jako "Przymusowa Straż Pożarna". Prócz normalnych zadań druhowie pełnili warty ,pracowali przy odśnieżaniu i pilnowaniu drogi. W 1977 roku przystąpiono do budowy remizy w obecnym miejscu, prace ukończono rok później.

Akcje gaśnicze i inneEdytuj

Na przestrzeni dziejów druhowie w Lubzinie oprócz swojego powołania czynnie uczestniczyli w życiu społecznym wsi Lubzina, Paszczyna Skrzyszów i brali udział we wszystkich wiejskich przedsięwzięciach:

 • 1909 – budowa szopy-remizy
 • 1914 - udział kilku członków OSP na frontach I wojny światowej w Legionach Piłsudskiego.
 • 1923 - zakup ręcznej sikawki
 • 1924 - budowa remizy strażackiej, obok szkoły
 • 1931 - straż bierze udział w różnych akcjach (pożary, powodzie)np w Ropczycach
 • 1939-1940 - udział członków OSP działaniach wojennych
 • 1953 – straż otrzymuje motopompę "M-200"
 • 1956 – I Powiatowe Zawody (I miejsce w grupie)
 • 1960-1970 – kilkanaście razy straż bierze udział w różnych akcjach (pożary, powodzie)
 • 1964 – OSP w jednostkach typu "Km" (zaszeregowanie do typu "Km" dotyczy jednostek posiadających w dyspozycji: motopompę, wóz strażacki konny z możliwością doczepienia do traktora) przeszkolenie 14 strażaków (kurs I stopnia)
 • 1951 – elektryfikacja wsi – pomoc w stawiania słupów trakcji elektrycznej
 • 1973-1974 – budowa remizy i Domu Strażaka
 • 1975-1985 – rozbudowa szkoły (współudział)
 • 1988 – I miejsce w grupie III w miejsko-gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Ropczycach
 • 1990 – budowa kościoła filialnego (współudział)
 • 1990-1995 – budowa sieci gazowniczej (współudział)
 • 1995 – III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Ropczycach
 • 2009 – udział w akcji powodziowej na terenie gminy Ropczyce
 • 2010 – udział w akcji powodziowej terenie powiatu Tarnobrzeskiego i Mieleckiego.
 • 2010 – zakup samochodu gaśniczego GBA 2,5/25 Man.
 • 7 listopada 2010 – uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie

Baza technicznaEdytuj

 • Motopompa M-200 – (egzemplarz muzealny -remiza)
 • Lekki samochód pożarniczyGLA 16 Mercedes z 1979r.
 • Samochód pożarniczy Man - (remiza)
 • Remiza strażacka
 • Wyposażenie specjalistyczne – zgodne z wymogami technicznego wyposażenia jednostek straży pożarnych

BibliografiaEdytuj

 • W. Tabasz, Ochotnicze Straże Pożarne Podkarpacia na przełomie tysiącleci. Szkic socjologiczno-monograficzny województwa podkarpackiego, Tyczyn 2002.
 • Józef Szaflik, Dzieje OSP, Warszawa 2001 (wyd. II)
 • "Statut Związku OSP RP", Warszawa 2004

Linki zewnętrzneEdytuj