Odcinek ST

Odcinek ST – w terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego odpowiadającego początkowej fazie repolaryzacji mięśnia komór serca.

Odcinek ST na wyidealizowanym schemacie zapisu EKG pojedynczego cyklu pracy serca.

W warunkach prawidłowych powinien być izoelektryczny, czyli znajdować się na tej samej wysokości co odcinek TP (w przypadku EKG wysiłkowego porównuje się jego lokalizację z odcinkiem PQ).

Zmiany lokalizacji odcinka ST: