Załamek T – w terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego odpowiadającego repolaryzacji komór serca.

Załamek T na schemacie zapisu EKG pojedynczego cyklu pracy serca.

Prawidłowy załamek T

edytuj

W prawidłowym zapisie EKG załamek T pojawia się po zespole QRS, w czasie ok. 80 ms (czas ten odpowiada odcinkowi ST). Prawidłowy czas trwania załamka T powinien wynosić 120–160 ms a jego amplituda nie powinna przekraczać 0,6 mV w odprowadzeniach kończynowych oraz 1 mV w odprowadzeniach przedsercowych[1]. Nie są to jednak ścisłe wytyczne[2]. U zdrowej osoby w odprowadzeniach I, II, V2–V6 załamki T powinny osiągać wartości dodatnie, w odprowadzeniu aVR ujemne, a w pozostałych mogą osiągać zarówno wartości ujemne jak i dodatnie.

Zmiany załamka T

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Tomasz Tomasik, Adam Windak, Anna Skalska, Jolanta Kulczycka-Życzkowska, Józef Kocemba: Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 1998, s. 25. ISBN 83-85688-03-X.
  2. Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne [Dokument elektroniczny] : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2006. ISBN 83-7430-072-8.