Ogrodzenie

przeszkoda ogradzająca jakiś teren, np. w postaci płotu, parkanu, muru

Ogrodzenie – otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotu, muru, żywopłotu itp.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu.

Zabytkowe ogrodzenie Dworu w Starym Wielisławiu...
... i jego zbliżenie
Ogrodzenie Gułagu w Rosji.

Definicja "ogrodzenia" nie występuje w obecnym polskim stanie prawnym. Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy Prawo budowlane pojęcie "ogrodzenie" wchodzi w zakres pojęcia "urządzenie budowlane"[1].

Warunki, jakie powinno spełniać ogrodzenie[2]

edytuj
 • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt[3].
 • Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione[3].
 • Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
 • Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Rodzaje ogrodzeń

edytuj
 • Balustrada - ażurowe lub pełne zabezpieczenie schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp.
 • Boma - konstrukcja stawianej wokół obozowiska lub wioski w Afryce w celu ochrony przed zwierzętami.
 • Ogrodzenie balustradowe - w bazylikach wczesnochrześcijańskich niskie balustrady kamienne albo kraty.
 • Drut ostrzowy - jest to ogrodzenie typu agresywnego, tzn. powodujące straty u osoby je forsującej.
 • Elektryczny pastuch - płot elektryczny ogradzający pastwisko.
 • Fosa - rów forteczny - w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
 • Gadara - w języku hebrajskim ogrodzenie lub granica.
 • Galeryjka - ogrodzenie składające się ze złączonych poprzeczką licznych prętów lub kolumn.
 • Korral - ogrodzenie z kolczastych i ciernistych gałęzi dla pomieszczenia bydła i jego ochrony przed drapieżnikami.
 • Kojec - ogrodzenie tworzące małemu dziecku bezpieczną przestrzeń do zabawy.
 • Mury miejskie - historyczne fortyfikacje otaczające dawniej miasta, chroniąc je przed atakami z zewnątrz.
 • Mur obronny - podstawowa część każdej murowanej fortyfikacji.
 • Palisada - ogrodzenie z drewnianych, ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim.
 • Płot - typ ogrodzenia odgradzającego prywatną posesję, budynki instytucji publicznych lub zakład pracy.
 • Zagroda - ogrodzenie, wewnątrz którego chroni się zwierzęta.
 • Żywopłot - gęsto posadzone drzewa lub krzewy, zazwyczaj przycinane z boków oraz od góry i tworzące ogrodzenie.

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) (Rozdział 9 / § 41 do § 43)
 3. a b Nie dotyczy ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).