Zagroda

zespół budynków gospodarskich i mieszkalnych niewielkiego gospodarstwa wiejskiego wraz z podwórzem i otoczeniem
Zobacz też: Zagroda w innych znaczeniach tej nazwy.

Zagroda, okół, obejście – zespół budynków gospodarskich i mieszkalnych niewielkiego gospodarstwa wiejskiego wraz z podwórzem i otoczeniem.

Dawna zabudowa Rożnowic (Rosenberga). Chałupa pogórzańska z roku 1858 przeniesiona do skansenu w Sanoku
Dawne chałupy z Rożnowic (Rosenberga). Zagroda pogórzańska z roku 1858 przeniesiona do skansenu w Sanoku
Zagroda w Polsce (2011)

Zagroda składa się z domu mieszkalnego (chaty) i budynków gospodarczych: (stodoły, obory, spichlerza). Zabudowania najczęściej otoczone są płotem i ustawione wokół wewnętrznego podwórza.

Typy zagród:

  • otwarta – budynki nie stykają się ze sobą, są wolno stojące
  • zwarta – budynki stykają się ze sobą
  • zamknięta – podwórze jest ściśle otoczone budynkami lub budynkami połączonymi parkanem i bramą; np. okólnik, grażda

BibliografiaEdytuj