Operacje psychologiczne

Operacje psychologiczne (PsyOps) – są to operacje planowane, by przekazać wybrane informacje i wskaźniki dla zagranicznych odbiorców oraz wpływać na ich emocje, motywacje, obiektywne rozumowanie, a ostatecznie zachowanie rządów państw obcych, organizacji, grup i osób[1]. Celem Polskich Operacji Psychologicznych (PsyOps) jest skłonienie lub wzmocnienie zachowania korzystnych dla celów RP. Są one ważną częścią zakresu relacji dyplomatycznych, informacyjnych, wojskowych i działalności gospodarczej dostępnych tylko RP. Mogą też być wykorzystywane zarówno w czasie pokoju (klęsk żywiołowych, stanów kryzysowych i alarmowych) oraz podczas konfliktu zbrojnego (wewnętrznego i zewnętrznego).

  1. Strategiczne PsyOps obejmują działania informacyjne prowadzone przez agencje rządowe RP poza areną wojskowych, choć wielu chciałoby wykorzystać MON (Departamentu Obrony) z aktywów wojskowych.
  2. Operacyjne PsyOps prowadzone są w zakresie operacji, w tym w czasie pokoju, na określonym obszarze działania w celu wspierania skuteczności wspólnego dowódcy sił (JFC) kampanii i strategii.
  3. Taktyczne PsyOps prowadzone są w obszarze wyznaczonym dla dowódcy taktycznego całej gamy operacji wojskowych w celu wsparcia taktycznego misji przeciwnych sił.

PsyOps mogą zachęcać do powszechnego niezadowolenia z przywództwa i opozycji, łącząc perswazję z wiarygodnego zagrożenia, obniżać zdolność przeciwnika do prowadzenia lub podtrzymywania operacji wojskowych. Mogą one również zakłócać lub mylić i przeciągnąć uwagę przeciwnika poprzez proces podejmowania decyzji, narażając jego dowodzenie i kontrolę[2].

Przypisy edytuj

  1. JP 1-02 DOD Dictionary of Military and Associated Terms
  2. Air Force Doctrine Document, 2-5.3 Psychological Operations (27 August 1999)