Optyka geometryczna

Dział optyki

Optyka geometryczna – dział optyki zajmujący się wytłumaczeniem zjawisk optycznych przy użyciu pojęcia promienia.

Założenia optyki geometrycznej:

  • w ośrodku optycznie jednorodnym światło biegnie po linii prostej
  • ośrodek optyczny to taki, w którym rozchodzi się światło
  • ośrodek optycznie jednorodny to taki, który w całej swojej objętości posiada jednakowe właściwości fizyczno-chemiczne
  • linia, po której rozchodzi się światło, to promień świetlny
  • promień skierowany prostopadle do powierzchni płaskiej ulegnie odbiciu i wróci do źródła światła

Linki zewnętrzneEdytuj