Organizm wielokomórkowy

Organizm wielokomórkowyorganizm składający się z wielu komórek. Do organizmów wielokomórkowych należą:

Komórczaki i kolonie bakteryjne można uznać za formy przejściowe między jedno- i wielokomórkowością.

Niekiedy za najprostszego wielokomórkowca uważa się toczka, ponieważ występuje u niego specjalizacja komórek i zaprogramowana śmierć (apoptoza) poszczególnych komórek.

Organizmy wielokomórkowe (z wyjątkiem gąbek) tworzą tkanki. Rośliny posiadają tkanki twórcze (merystemy), które biorą udział w tworzeniu pozostałych tkanek.