Gąbki

typ prymitywnych, beztkankowych zwierząt wyłącznie wodnych

Gąbki (Porifera) – typ prymitywnych[a], beztkankowych zwierząt wyłącznie wodnych (najczęściej morskich), osiadłych, zwykle kolonijnych, o nieregularnym i najczęściej zmiennym kształcie, charakteryzującym się brakiem symetrii[2]. Gąbki należą do najstarszych zwierząt: zbliżone do nich formy występowały już 760 milionów lat temu[3]. W zapisie kopalnym znane są ze skamieniałości ediakarskich, datowanych na około 600 mln lat (gąbki krzemionkowe) oraz kambryjskich (gąbki pospolite i wapienne); biomarkery wskazują, że gąbki pospolite pojawiły się już w kriogenie[4]. Typ obejmuje około 9 tysięcy[5] poznanych dotąd gatunków, z czego tylko 150 żyje w wodach słodkich. Są szeroko rozpowszechnione na kuli ziemskiej, głównie w strefie przybrzeżnej oraz na dnie płytkich mórz.

Gąbki
Porifera[1]
Grant, 1836
Okres istnienia: ediakar–dziś
635/0
635/0
Ilustracja
Ilustracja
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

zwierzęta

Podkrólestwo

nibytkankowce

Typ

gąbki

Gromady

Charakterystyka ogólnaEdytuj

Gąbki są przedstawicielem nibytkankowców (Parazoa). Są to wielokomórkowce, których komórki charakteryzują się wysoką specjalizacją pod względem funkcji. Tworzą one wyraźną warstwę zewnętrzną i wewnętrzną, a między nimi występuje mezohyl, nieprawidłowo nazywany mezogleą[6]. W ich ciele nie występują właściwe narządy ani tkanki oraz brak jest komórek nerwowych i mięśniowych.

Długość ciała pojedynczego osobnika waha się w przedziale od kilku milimetrów do 2 m[6], przeciętnie wynosi jednak nie więcej niż kilkanaście milimetrów; wyjątek stanowią niektóre osobniki żyjące na dużych głębokościach w ciepłych morzach, które mogą osiągać nawet do 2 m wysokości. Najczęściej jednak są spotykane w ciepłych wodach morskich na płytkich strefach przybrzeżnych. Wszystkie gąbki są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia przemysłowe. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo. W cyklu życiowym występuje wolno pływająca larwa, dorosłe postacie prowadzą osiadły tryb życia najczęściej tworząc kolonie. Wytwarzają biotoksyny, co chroni je przed atakiem ze strony drapieżników.

Budują olbrzymie kolonie liczące nawet 50 000 osobników. Żywią się drobinkami pokarmowymi. Dorosłe osobniki przyczepiają się do podłoża i długo uważano je za osiadłe. Zaobserwowano jednak, że postacie dorosłe kilku gatunków mogą się powoli poruszać (ok. 4 mm dziennie) za pomocą wyrostków na dolnej części ciała[b]. Są jednymi z najprostszych zwierząt, nie posiadają nerwów ani żadnych narządów. Ich budowa, a zwłaszcza obecność komórek kołnierzykowatych (choanocytów) sugeruje, że są one bardzo blisko spokrewnione z wiciowcami kołnierzykowymi. Wniosek ten potwierdziły badania genetyczne. Znanych jest ok. 8000[6] poprawnie opisanych gatunków gąbek, ale szacuje się, że jest ich około 15 000[7]. Te zwierzęta żyją nawet na głębokości 9000 metrów. Pierwsze niepewne skamieniałości gąbek pochodzą już z końcowego neoproterozoiku (600 mln lat temu, np. Eocyathispongia qiania[8]), niewątpliwie gąbki znane są od początku kambru.

Budowa zewnętrznaEdytuj

 
Typy budowy zewnętrznej:
A – askon, B – sykon i C – leukon.
Kolorem czerwonym zaznaczono choanocyty, a żółtym pinakocyty.
1 – spongocel, 2 – oskulum, 3 – kanał radialny, 4 – koszyczek, 5 – por, 6 – kanał doprowadzający

Ciało gąbki przypomina worek z otworem na górnym biegunie, który nosi nazwę otworu wyrzutowego (oskulum). Jama wewnętrzna to spongocel. Woda z drobnym pokarmem wpływa do wnętrza gąbki za pośrednictwem porów, które tworzą kanały wewnątrz komórek lub przestrzeń między zespołami komórek. Kanały nazywane są wtedy ostiami.

Ciało gąbek składa się z dwóch warstw oddzielonych mezohylem:

Mezohyl występuje pomiędzy warstwą wewnętrzną i zewnętrzną, posiada różną grubość. Znajdują się w nim elementy szkieletowe (wapienne, krzemionkowe, sponginowe i mieszane) oraz pływające w koloidalnej substancji pojedyncze komórki.

W przypadku gąbek uwarstwienie nie ma charakteru listków zarodkowych. Komórki występują w ruchu i przemieszczają się pomiędzy warstwami. U większości gatunków następuje odwrócenie warstw zarodkowych w trakcie rozwoju osobniczego. W związku z tym nie używa się terminów ektoderma i endoderma na ich oznaczenie.

Gąbki cechują trzy typy budowy ciała:

Budowa wewnętrznaEdytuj

Gąbki mają następujące rodzaje komórek:

W warstwie dermalnej:

 • pinakocyty – budują ścianę zewnętrzną gąbek, nie mają błony podstawnej, komórki są płaskie, wieloboczne i kurczliwe;
 • porocyty – doprowadzają wodę do spongocelu, komórki kształtu cylindrycznego z kanałem przechodzącym przez ich środek, wyglądem przypominają rurkę ustawioną prostopadle do długiej osi ciała. Zewnętrzny otwór takiej komórki może być zamykany. Występują u gąbek o budowie typu askon;
 • endopinakocyty – komórki występujące u gąbek o bardziej skomplikowanym typie budowy morfologicznej, komórki o kształcie kanałów doprowadzających wodę z pokarmem do choanocytów znajdujących się w komorach, pochodzą od pinakocytów ale zostały przesunięte do mezohylu;
 • bazopinakocyty – komórki występujące u postaci dorosłych, znajdujące się w dolnym biegunie ciała gąbki, produkują błonę czepną przytwierdzającą ją do podłoża. Ze względu na dużą ilość wodniczek kurczliwych przypuszcza się, że mogą brać też udział w osmoregulacji;
 • choanocyty (komórki kołnierzykowate) – są wyposażone w wici, których ruch zapewnia przepływ wody przez ciało gąbki i umożliwia wychwytywanie cząstek pokarmu.

W mezohylu:

Znaczenie i wykorzystanieEdytuj

 
Grecki sklep z naturalnymi gąbkami

Gąbki występują w wodach całej kuli ziemskiej, przeważnie w morzach i oceanach. Wchłaniają szczątki organiczne przez co pełnią rolę biofiltrów. Nie są chętnie spożywane przez inne zwierzęta ze względu na obecność szkieletu wewnętrznego i zdolność produkcji biotoksyn.

W średniowieczu gąbki były używane w chirurgii, jako materiał szlifierski w jubilerstwie oraz jako podkład pod zbroję rycerską. Dla celów gospodarczych wydobywa się żyjącą w Morzu Śródziemnym gąbkę szlachetną. Gąbka Tethya crypta, posiadająca szkielet krzemionkowy, stanowiła przedmiot badań w leczeniu ludzi chorych na białaczkę ze względu na właściwości hamowania wzrostu komórek ssaków. Oczyszczone szkielety spongoinowe służą do celów higienicznych i tamowania krwi. Gąbki są bioindykatorami, czyli wskaźnikami czystości wód[2].

Gąbki stanowiły w przeszłości istotną grupę rafotwórczą. Obecnie ich znaczenie jest mniejsze, ale wciąż duże. W okresie ordowikdewon oraz w mezozoiku były jednym z podstawowych składników raf, często budowały samodzielnie rafy gąbkowe. Krzemionka pochodząca z rozpuszczania szkieletów gąbek krzemionkowych jest podstawowym składnikiem wielu krzemieni. Gąbki są wykorzystywane w przemyśle higienicznym.

RozmnażanieEdytuj

Gąbki dzięki prostocie swojej budowy mogą rozmnażać się bezpłciowo lub płciowo. Charakteryzuje je brak gonad. Gąbki są głównie organizmami hermafrodytycznymi, u obojnaków występuje zjawisko protandrii lub protogynii, co ma zapobiec samozapłodnieniu. Komórki jajowe powstają z archeocytów, natomiast plemniki z choanocytów. Plemniki wydostają się z wnętrza gąbki przez oskulum i są niesione prądem, aż dostaną się do spongocelu innej gąbki. Z zapłodnionego w mezohylu jaja wylęga się orzęsiona larwa (celoblastula, amfiblastula lub parenchymula), poruszająca się za pomocą wici. Jej ruch nie jest koordynowany (brak tkanki nerwowej i mięśniowej), komórki reagują jednak na zmiany intensywności światła, co może powodować zmianę kierunku ruchu[7]. Larwy pływają przez pewien czas swobodnie w wodzie, a potem osiadają i przekształcają się w nieruchomą postać dorosłą. U niektórych gąbek pospolitych występuje zapłodnienie zewnętrzne. Rozmnażanie bezpłciowe może zachodzić na kilka sposobów: pączkowanie, wytwarzanie gemmul (u gąbek słodkowodnych, np. Spongilla, i u niektórych form morskich), podział, fragmentacja, soryty. Powstają w ten sposób kolonie składające się z wielkiej liczby osobników i dochodzące do znacznych rozmiarów.

Gąbki mają zdolność do regeneracji[2]. Pojedyncze ich komórki łączą się, a następnie dzielą i odtwarzają ciało gąbki[7].

SystematykaEdytuj

Liczne badania genetyczne wyłoniły cztery monofiletyczne grupy gąbek:

Badanie relacji między nimi dawało jednak rozmaite wyniki[9].

Szczególnie kłopotliwa dla ustalenia powiązań filogenetycznych jest mała grupa określana nazwą Homoscleromorpha. Badania molekularne, biochemiczne, embriologiczne oraz badania ultrastruktury wskazują na jej bliskie pokrewieństwo z właściwymi tkankowcami (Eumetazoa). Dwie pierwsze grupy gąbek (Demospongiae i Hexactinellida) łączone są razem jako Silicea, ale liczne badania genetyczne Silicea, Calcarea i Homoscleromorpha nie potwierdzały ich monofiletyzmu, a więc tradycyjnie rozumiane gąbki byłyby parafiletyczne i należałoby zrezygnować ze stosowania terminu Porifera w znaczeniu taksonomicznym. Kompleksowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców w 2009 roku wskazują jednak na pochodzenie wszystkich gąbek od wspólnego przodka, który jednocześnie nie był przodkiem pozostałych zwierząt[10]. Jeśli wyniki tych badań zostaną potwierdzone przez kolejnych badaczy, Porifera zostaną uznane za takson monofiletyczny.

Tradycyjne ujęcieEdytuj

Tradycyjnie gąbki dzieli się na 2 podtypy z 4 gromadami[6]:

Pełna systematyka gąbek[11]Edytuj

Superregnum: Eukariota / Nadkrólestwo: Eukariota

Regnum: Animalia / Królestwo: Zwierzęta

Subregnum: Parazoa / Podkrólestwo: Beztkankowce

Phyllum: Porifera=Sponginaria / Typ: Gąbki
 Subphyllum: Cellulariae / Podtyp: Gąbki komórkowe
 Classis: Demospongiae / Gromada: Demospongiae
  Subclassis: Homoscleromorpha / Podgromada: Homoscleromorpha

Subclassis: Tetractinomorpha / Podgromada: Gąbki czteroosiowe

   Ordo: Astrophorida=Choristida / Rząd: Astrophorida = Choristida
   Ordo: Hadromerida / Rząd: Hadromerida
   Ordo: Chondrosida / Rząd: Chondrosida
  Subclassis: Ceractinomorpha=Cornacuspongida=Monaxonida / Podgromada: Gąbki jednoosiowe
   Ordo: Agelasida / Rząd: Agelasida
   Ordo: Poecilosclerida / Rząd: Poecilosclerida
   Ordo: Halichondrida / Rząd: Halichondrida
   Ordo: Haplosclerida / Rząd: Haplosclerida
   Subordo: Haplosclerina / Podrząd: Haplosclerina
   Subordo: Petrosina / Podrząd: Petrosina
   Subordo: Spongillina / Podrząd: Spongillina
   Ordo: Dictyoceratida / Rząd: Dictyoceratida
   Ordo: Dendroceratida / Rząd: Dendroceratida
   Ordo: Halisarcida / Rząd: Halisarcida
   Ordo: Verongida / Rząd: Verongida

Classis: Calcarea / Gromada: Gąbki wapienne

  Subclassis: Calcinea / Podgromada: Calcinea
   Ordo: Clathrinida / Rząd: Clathrinida
  Subclassis: Calcaronea / Podgromada: Calcaronea

Ordo: Leucosoleniida / Rząd: Leucosoleniida

   Ordo: Lithonida / Rząd: Lithonida
 Subphyllum: Symplasmae / Podtyp: Gąbki Syncycjalne

Classis: Hexactinellida / Gromada: Gąbki szklane

Subclassis: Amphidiscophora / Podgromada: Amphidiscophora

   Ordo: Amphidiscosida / Rząd: Amphidiscosida

Subclassis: Hexasterophora / Podgromada: Hexasterophora

   Ordo: Lyssacinosida / Rząd: Lyssacinosida

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. w znaczeniu: pierwotnych, najbardziej przypominających formę ancestralną (wyjściową) – nie: o najprostszej budowie
 2. według Biologii Villeego

PrzypisyEdytuj

 1. Porifera, [w:] Integrated Taxonomic Information System [online] (ang.).
 2. a b c Maciej Mikołajczyk, Jolanta Zygmunt, Gąbki (Poriphera): zwierzęta przedtkankowe, [w:] Maria Zagnińska (red.), Repetytorium Maturzysty Biologia, wyd. III, Kraków: Wydawnictwo Greg, 2015, s. 192-193, ISBN 978-83-7517-546-2 (pol.).
 3. C.K. ‘Bob’ Brain i inni, The first animals: ca. 760-million-year-old sponge-like fossils from Namibia, 18 stycznia 2012.
 4. G.A. Shields-Zhou, A.C. Hill, B.A. Macgabhann: 17 – The Cryogenian Period. W: The Geologic Time Scale 2012. Redaktorzy: Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. Elsevier Science Limited, 2012, s. 299-365. ISBN 0-444-59425-6.
 5. Catalogue of life: 31st July 2018
 6. a b c d Zoologia. Bezkręgowce. Red. nauk. Czesław Błaszak. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 28. ISBN 978-83-01-16108-8.
 7. a b c Janet Moore: Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. ISBN 978-83-235-0503-7.
 8. Zongjun Yina, Maoyan Zhua, Eric H. Davidsonb, David J. Bottjerc, Fangchen Zhaoa & Paul Tafforeau. Sponge grade body fossil with cellular resolution dating 60 Myr before the Cambrian. „Proceedings of the National Academy of Sciences”. 112 (12), 2015. 
 9. Claus Nielsen. Six major steps in animal evolution: are we derived sponge larvae?. „Evolution & Development”. 10 (2), s. 241 – 257, 2008-03-03. PMID: 18315817. 
 10. Wörheide et al.. Phylogenomics Revives Traditional Views on Deep Animal Relationships. „Current Biology”. 19 (8), s. 706-712, 2009. DOI: 10.1016/j.cub.2009.02.052. 
 11. Redakcja Naukowa Czesław Błaszak, Zoologia bezkręgowców.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj