Osobowość anankastyczna

Osobowość anankastyczna (osobowość obsesyjno-kompulsywna) – zaburzenie osobowości, w którym występuje wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem, kontrolą umysłową i w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności, otwartości i efektywności[1][2].

Osobowość anankastyczna
ICD-10 F60.5
Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
DSM-IV 301.4
MeSH D003193

Kryteria diagnostyczne (objawy)Edytuj

Kryteria diagnostyczne ICD-10Edytuj

Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza anankastyczne zaburzenie osobowości w grupie F60.5 klasyfikacji ICD-10[3].

Do rozpoznania zaburzenia spełnione muszą być co najmniej trzy spośród poniższych warunków[4]:

 • nadmiar wątpliwości i ostrożności,
 • pochłonięcie przez szczegóły, regulaminy, inwentaryzowanie, porządkowanie, organizowanie lub schematy postępowania,
 • perfekcjonizm (przeszkadza w wypełnianiu zadań),
 • nadmierna sumienność z zaniedbaniem przyjemności i relacji interpersonalnych,
 • przesadna pedanteria i przestrzeganie konwencji społecznych,
 • sztywność i upór,
 • irracjonalne sądzenie, że inni dokładnie podporządkują swe działania sposobom działania pacjenta lub nieracjonalna niechęć do przyzwalania innym na działanie,
 • natarczywe, niechciane myśli i impulsy.

Kryteria diagnostyczne DSM-IVEdytuj

 • zaabsorbowanie szczegółami, regułami, porządkiem, organizacją lub harmonogramami do stopnia, w którym tracony jest podstawowy sens działalności,
 • okazywanie perfekcjonizmu kolidującego z finalizowaniem zadań (np. niezdolność do dokończenia projektu, ponieważ nie zostały spełnione nasze wygórowane i ścisłe standardy),
 • nadmierne poświęcenie się pracy i wydajności ze szkodą dla wolnego czasu oraz przyjaźni, które nie jest spowodowane oczywistą koniecznością ekonomiczną,
 • zbytnia sumienność, skrupulatność i mała elastyczność w kwestiach moralnych, etycznych oraz dotyczących wartości, niewynikająca z kulturowej czy religijnej tożsamości,
 • niezdolność do wyrzucania zużytych lub bezwartościowych przedmiotów, nawet jeżeli nie mają wartości sentymentalnej,
 • niechęć do delegowania zadań lub pracy na innych, jeśli nie poddadzą się w pełni narzuconym przez nas sposobom ich wykonania,
 • skąpy styl wydawania pieniędzy na siebie i na innych; pieniądze są postrzegane jako dobro, które ma być gromadzone z myślą o przyszłych katastrofach,
 • okazywanie sztywności i uporu[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Antoni Kępiński: Psychopatie. Wyd. I. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1997. ISBN 83-200-1263-5.
 2. Arthur Reber: Słownik psychologii, pod redakcją naukową prof. dr hab. Idy Kurcz i prof. dr hab. Krystyny Skarżyńskiej. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Scholar Sp. z o.o., 2002. ISBN 83-7383-007-3.
 3. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 - http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
 4. Anankastic personality disorder - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)
 5. DSM-IV: Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD)