Płynność ruchu

interakcja między podróżnymi a infrastrukturą

Płynność ruchu – określenie w języku potocznym używane przez kierowców oraz pozostałych użytkowników systemów transportowych; Pojęcie pojawia się również w mediach i prasie[1][2][3], a opisuje parametr, który Polsce w inżynierii ruchu drogowego może być określany przez poziom swobody ruchu (PSR)[1]. PSR mierzony jest odmiennie dla odcinków dróg i odmiennie dla skrzyżowań, a jego opis werbalny uzupełniany jest przez obliczenie wybranych charakterystyk ruchu (dla dróg: gęstość ruchu, średnia prędkość samochodów osobowych, stopień wykorzystania przepustowości, krytyczne natężenie ruchu, procent czasu jazdy w kolumnie, średnia prędkość podróży; dla skrzyżowań: średnie straty czasu i kolejki tworzące się na wlotach), których wartości pozwalają przypisać określony PSR do warunków panujących na drodze lub skrzyżowaniu[1]. Pojęcie to pojawia się w publikacjach rządowych[4], a także w prawie o ruchu drogowym w wielu punktach, jednocześnie nie definiując go[5].

Określenie płynności ruchu jest oceną subiektywną, gdzie postrzeganie ruchu płynnego różni się w zależności od sposobu wykorzystania samochodu. Na przykład podczas badań w 2009 roku 5,3% pasażerów uznało, że za utrudnienia utrzymania płynności ruchu w mieście odpowiadają różnego rodzaju zdarzenia losowe.Takie zdanie miało w tamtym czasie 13,2% kierowców. Z kolei w badaniach z 2014 roku ponad 15,6% pasażerów wskazało ten czynnik, a kierowców było 13,4%. Przeprowadzony test χ2 dla odpowiedzi na pytanie 1 i 2 wskazuje, że podział respondentów według grupy osób (podział według sposobu wykorzystania samochodu przez osoby ankietowane) nie jest zasadny dla obszaru aglomeracji górnośląskiej, a jest zasadny dla miasta Bielsko-Biała[6].

Płynność ruchu może też być postrzegana jako ocena poziomu kongestii w mieście oceniana na podstawie prędkości osiąganej przez kierowców oraz liczby aut w potokach komunikacyjnych[7].

Przypisy edytuj

  1. a b c Próba zdefiniowania pojazdu zakłóconego na wybranych odcinkach dróg wielopasowych w aspekcie płynności ruchu; Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń; 2010; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; Seria: Transport z. 66.
  2. Płynność ruchu – artykuły w serwisie Motofakty [online], Motofakty [dostęp 2023-03-05] (pol.).
  3. Archiwa Płynność ruchu [online], Moto3m.pl [dostęp 2023-03-05] (pol.).
  4. Jazda na suwak? Bezpieczeństwo i płynność ruchu. Przypominamy zasady i wskazujemy błędy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2023-03-05] (pol.).
  5. Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX [online], OpenLEX [dostęp 2023-03-05] (pol.).
  6. Postrzeganie płynności ruchu w świetle badań ankietowych; Transport miejski i regionalny, 06/2018; Renata Żachowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń, Piotr Soczówka.
  7. Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej; Paula Wappa, Katarzyna Halicka; 2011; Politechnika Białostocka.