Państwo unitarne – forma państwa, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, które określają ich ustrój i właściwość[1].

Polska z wojewódzkim podziałem administracyjnym, przykład państwa unitarnego

     Państwa unitarne

     Państwa federalne

Państwa unitarne możemy podzielić na państwa scentralizowane i zdecentralizowane[2]:

  • Ustrój scentralizowany charakteryzuje się wyznaczaniem lokalnych urzędników przez rząd centralny, który sprawuje zwierzchnią władzę nad organami regionalnymi.
  • Ustrój zdecentralizowany ma miejsce, gdy organy regionalne są formowane niezależnie od rządu i istnieje dobrze rozwinięty samorząd terytorialny o znacznych kompetencjach, a władza centralna zastrzega sobie prawo do podejmowania tylko najważniejszych decyzji.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. J. Zawora, Działalność gminy w Niemczech i Polsce – uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu“, 439, 2016, s. 395.
  2. A. Miszczuk, Dystans instytucjonalny jako uwarunkowanie rozwoju regionów przygranicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu“, 348, 2014, s. 233.

Bibliografia edytuj

  • S. Flejterski, M. Zioło, Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne“ ,3 (33), 2008, s. 83, 87.