Paliwo stałe

Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej. Używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp.

Podział paliwa stałegoEdytuj

Paliwa stałe w Polsce podzielono na 6 grup:

Najważniejszym stałym paliwem naturalnym jest węgiel kamienny.

Zobacz też