Pamięć autobiograficzna

pamięć człowieka pamięć
komputerowa

pamięć epizodyczna
pamięć świeża
pamięć krótkotrwała
pamięć długotrwała
pamięć semantyczna
pamięć świadoma
pamięć nieświadoma
pamięć deklaratywna
pamięć proceduralna
pamięć ultrakrótka
pamięć autobiograficzna

Pamięć podręczna
pamięć ferrytowa
pamięć bębnowa
pamięć taśmowa
pamięć rtęciowa
pamięć dyskowa
pamięć holograficzna

przechowywanie informacji

przypominanie, zapamiętywanie, zapominanie

Pamięć autobiograficznapamięć odnosząca się do własnej przeszłości. Ma ona charakter deklaratywny, co oznacza, że wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w postaci konkretnych lub abstrakcyjnych informacji angażujących język (kiedy opowiadam o tym, co mnie spotkało wczoraj w szkole, właśnie wtedy korzystam z mojej pamięci autobiograficznej).

Najważniejsze właściwości pamięci autobiograficznejEdytuj

  • zdarzenia uporządkowane są sekwencyjnie,
  • sekwencje te mają pewien sens dla jednostki,
  • zdarzenia są datowane,
  • zdarzenia odnoszą się do JA, więc proces pamiętania jest dłuższy.

BibliografiaEdytuj