Pamięć i Sprawiedliwość

Pamięć i Sprawiedliwość – półrocznik naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki prac badawczych nad historią najnowszą.

Pamięć i Sprawiedliwość
Ilustracja
Częstotliwość

półrocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

IPN

Tematyka

historia

Pierwszy numer

2002 (wcześniej jako Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)

Redaktor naczelny

Mirosław Szumiło

ISSN

1427-7476

Strona internetowa

Historia Edytuj

Zakres tematyczny, wyznaczony w ustawie o IPN z 18 grudnia 1998 r., obejmuje zbrodnie popełnione na narodzie polskim przez III Rzeszę i ZSRR w okresie drugiej wojny światowej oraz związane z tym ofiary, straty i szkody. Publikacje obejmują również działalność systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1989, zwłaszcza w aspektach, które miały zbrodniczy charakter i naruszały prawa człowieka. Publikacje skupiają się równocześnie na historii oporu społecznego, działalności obywatelskiej na rzecz niepodległości państwa polskiego, walki w obronie wolności i godności ludzkiej.

Pismo zamieszcza artykuły historyczne, wywiady z historykami, archiwalne dokumenty, recenzje publikacji historycznych. Do 31 grudnia 2019 ukazało się 34 zeszytów czasopisma.

Archiwalne numery można bezpłatnie pobrać w formacie PDF z serwisu internetowego IPN. 23 sierpnia dostępne numery 1-34.

Rada Programowa Edytuj

Prof. Jewgienij Timofiejewicz Artiomow, prof. Wołodymyr Baran, prof. Jana Burešová, dr Ion Cârja, prof. Andrea Ciampani, dr hab. Csaba György Kiss, prof. Ēriks Jēkabsons, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. Hiroaki Kuromiya, prof. Natalia Lebiediewa, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr Darius Staliūnas, prof. dr hab. Bogdan Szlachta, prof. Stephen Wheatcroft, prof. dr hab. Mariusz Wołos, ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, prof. dr hab. Jan Żaryn.

Redakcja Edytuj

dr Daniel Czerwiński (sekretarz), dr hab. Rafał Łatka (zastępca redaktora naczelnego), dr Marta Marcinkiewicz (sekretarz), Sylwia Szyc (sekretarz), dr hab. Mirosław Szumiło (redaktor naczelny).

Komitet redakcyjny Edytuj

dr Cosmin Budeanca, dr Peter Jašek, dr hab. Marcin Kruszyński, dr hab. Cecylia Kuta, dr Paweł Libera, dr hab. Patryk Pleskot, dr Andrij Rukkas, dr Janos Tischler.

Linki zewnętrzne Edytuj