Perseitol

związek chemiczny

Perseitol, C
7
H
16
O
7
alkohol polihydroksylowy o słodkim smaku (cukrol).

Perseitol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C7H16O7
Masa molowa 212,20 g/mol
Identyfikacja
PubChem 441436[1]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdit