Alkohole cukrowe

każdy alkohol polihydroksylowy pochodzący od aldozy, w której grupa karbonylowa została zredukowana do grupy hydroksylowej

Alkohole cukrowe (cukrole) – alkohole wielowodorotlenowe (poliole) zawierające po jednej grupie hydroksylowej (−OH) przy każdym atomie węgla. Ogólny wzór cukroli to C
n
H
n+2
(OH)
n
lub C
n
H
2n+2
O
n
.

GaleriaEdytuj