Aldozy

każdy monosacharyd zawierający grupę aldehydową

Aldozy lub aldehydocukry, cukry aldehydowe[1]cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa[2], w przeciwieństwie do ketoz, w których występuje grupa ketonowa. Ich ogólny wzór sumaryczny to CnH2nOn (gdzie n≥3).

Wzory aldoz zapisywane są w formie cyklicznej lub łańcuchowej, np. CH2OH–(CHOH)n−2–CHO, co niekoniecznie odzwierciedla ich rzeczywistą strukturę (np. krystaliczna glukoza ma formę w pełni cykliczną, a w roztworze występuje pewna ilość formy łańcuchowej).

Nazwy podgrup aldoz są tworzone przez dodanie przedrostka liczebnikowego związanego z liczbą atomów węgla występujących w cząsteczce cukru. Np. aldoheksoza zawiera sześć atomów węgla, a aldopentoza pięć. W naturze nie znaleziono wolnych trioz ani tetroz, natomiast wiele pentoz i heksoz odgrywa kluczowe role w procesach życiowych (np. ryboza i glukoza).

Zestawienie aldoz edytuj

Triozy
(aldotriozy)
 
Aldehyd glicerynowy
Tetrozy
(aldotetrozy)
 
Erytroza
 
Treoza
Pentozy
(aldopentozy)
 
Arabinoza
 
Ksyloza
 
Liksoza
 
Ryboza
 
Deoksyryboza
Heksozy
(aldoheksozy)
 
Alloza
 
Altroza
 
Galaktoza
 
Glukoza
 
Guloza
 
Idoza
 
Mannoza
 
Taloza

Reakcje charakterystyczne edytuj

W reakcjach tych grupa aldehydowa utlenia się do grupy karboksylowej, a produktami są kwasy aldonowe.

Przypisy edytuj

  1. Neil Campbell: Biologia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2014, s. 70. ISBN 0-321-54325-4.
  2. Słownik tematyczny. Biologia, cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 10, ISBN 978-83-01-16529-1.