Wolemitol

związek chemiczny

Wolemitolorganiczny związek chemiczny, alkohol polihydroksylowy o słodkim smaku (cukrol).

Wolemitol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C7H16O7
Masa molowa 212,20 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 488-38-0
PubChem 441439