Wolemitol

związek chemiczny

Wolemitolorganiczny związek chemiczny, alkohol polihydroksylowy o słodkim smaku (cukrol).

Wolemitol
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C7H16O7

Masa molowa

212,20 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

488-38-0

PubChem

441439