Otwórz menu główne
Piec hutniczy w Hiszpanii

Piec hutniczy – rodzaj pieca służący do otrzymywania produktów i półproduktów metalurgicznych. Ponieważ większość procesów metalurgicznych wymaga wysokich temperatur, piece hutnicze są zazwyczaj bardzo dobrze izolowane. Konstrukcja pieca jest zależna od prowadzonego procesu oraz stanu skupienia produktów.

Do przerobu materiałów w stanie stałym, stosuje się:

Gdy produkty po procesie są w stanie ciekłym, stosowane są:

W zależności od wsadu piece mogą podlegać modyfikacjom i posiadać dodatkowe wyposażenie.

Zobacz teżEdytuj