Piorunian srebra

związek chemiczny
Nie mylić z: srebro piorunujące.

Piorunian srebra, AgCNO – nieorganiczny związek chemiczny, sól srebra(I) i kwasu piorunowego. Bardzo czuły materiał wybuchowy używany głównie do wyrobu materiałów pirotechnicznych.

Piorunian srebra
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny AgCNO
Masa molowa 149,88 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 5610-59-3
PubChem 62585
Podobne związki
Podobne związki piorunian rtęci
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Otrzymuje się go w ściśle kontrolowanej reakcji stężonego kwasu azotowego, metalicznego srebra i alkoholu etylowego. Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji syntezuje się jedynie niewielkie ilości piorunianu srebra, nie należy go również długo przechowywać.

PrzypisyEdytuj

  1. Silver fulminate, [w:] Basil T. Federoff i inni, Encyclopedia of Explosives and Related Items, t. 6, Springfield, Virginia: National Technical Information Service, 1960, F223–F225 [dostęp 2019-07-23] (ang.).