Piotr Adam Opaliński

Piotr Adam Opaliński herbu Łodzia (ur. 1636, zm. 1682), podkomorzy poznański, podczaszy królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi w 1660 roku[1], rotmistrz królewski w 1674 roku.

Piotr Adam Opaliński
Ilustracja
Herb
Łodzia
Rodzina

Opalińscy herbu Łodzia

Data urodzenia

1636

Data śmierci

1682

Ojciec

Krzysztof Opaliński

Matka

Teresa Konstancja Czarnkowska

Rodzina edytuj

Syn Krzysztofa (1609-1655), wojewody poznańskiego i Teresy Konstancji Czarnkowskiej (zm. 1660), córki Adama Sędziwoja Czarnkowskiego. Brat Jana Karola, kasztelana poznańskiego, Zofii Krystyny (1643-1699), żony Adama Konarzewskiego, następnie kuzyna Stanisława Opalińskiego (zm. 1704), starosty nowokorczyńskiego i Wacława Leszczyńskiego (zm. 1688), wojewody podlaskiego, Teresy Konstancji – żony Krzysztofa Sieniuty, następnie Stefana Niemirycza, wojewody kijowskiego i Wojciecha Konstantego Brezy, wojewody poznańskiego. Dwukrotnie żonaty: Pierwsza żona Anna Sieniucka (zm. 1672), córka Piotra, protektora różnowierców. Drugą żoną Piotra Adama została Wiktoria Trzebuchowska, córka Jakuba, kasztelana kowalskiego, wdowa po Pawle Ludwiku Szczawińskim, wojewodzie inowrocławskim.

Poseł województw poznańskiego i kaliskiego na sejm 1661 roku[2]. Poseł sejmiku średzkiego na sejm 1665 roku[3]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa poznańskiego[4]. Poseł sejmiku średzkiego województw poznańskiego i kaliskiego na sejm koronacyjny 1676 roku[5]. Poseł sejmiku średzkiego na sejm 1677 roku, sejm 1681 roku[6].

 
Sarkofag Piotra Adama Opalińskiego Muzeum Zamek Opalińskich

Pełnione urzędy edytuj

W roku 1660 został podczaszym królowej. Od 1673 roku sprawował urząd podkomorzego poznańskiego. Był starostą Śremu i Kowela.

Przypisy edytuj

  1. Bożena Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 99.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 248.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 361.
  4. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  5. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 246, tu mylnie nazwany Janem Piotrem.
  6. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 624.

Bibliografia edytuj

  • Hr. Seweryn Uruski, "Rodzina,.Herbarz Szlachty Polskiej", (tom 12, str. 355-360, Opalińscy, pierwotnie Opaleńscy herbu Łodzia)