Pitolisant

związek chemiczny

Pitolisantorganiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny, odwrotny agonista/antagonista receptorów histaminowych H3[1]. Trwają badania nad zastosowaniem pitolisantu w leczeniu objawów narkolepsji[2], senności w obturacyjnym bezdechu sennym[3], nadmiernej senności w przebiegu choroby Parkinsona[4], a także zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii[5]. Pitolisant został opracowany przez francuską firmę farmaceutyczną Bioprojet. W marcu 2016 roku Komisja Europejska wydała decyzję o dopuszczeniu do obrotu leku Wakix we wskazaniu narkolepsji z katapleksją lub bez[6].

Pitolisant
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C17H26ClNO

Masa molowa

295,85 g/mol

Identyfikacja
PubChem

9948102

DrugBank

DBDB11642

Klasyfikacja medyczna
ATC

N07 XX 11

Mechanizm działania edytuj

Pitolisant jest wysoce selektywnym kompetycyjnym antagonistą receptora histaminowego H3 (Ki = 0,15–5 nM). Dla ludzkiego receptora H1 Ki = 1140 nM, dla H4 Ki = 100000 nM. Wykazuje również właściwości odwrotnego agonisty receptora H3 (EC50 = 1,5 nM)[7].

Farmakokinetyka edytuj

Biodostępność pitolisantu wynosi 84%, zatem może być stosowany doustnie[7]. Okres półtrwania jest długi i wynosi 11 godzin[1]. Pitolisant metabolizowany jest w wątrobie przy udziale izoenzymów cytochromu P450 CYP3A4 i CYP2D6[1].

Preparaty edytuj

  • Wakix (Bioprojet Pharma) tabletki 4,5 mg, 18 mg

Przypisy edytuj

  1. a b c Schwartz J.C.. The histamine H3 receptor: from discovery to clinical trials with pitolisant. „British Journal of Pharmacology”. 163 (4). s. 713-721. DOI: 10.1111/j.1476-5381.2011.01286.x. PMID: 21615387. 
  2. Efficacy and Safety Study of BF2.649 and BF2.649 Add on Modafinil on Cataplexy in Patients With Narcolespy, [w:] ClinicalTrials.gov, National Institutes of Health, NCT01067235 [dostęp 2014-06-19] (ang.).
  3. Dose-range Finding Study of BF2.649 Effect on Patients With Obstructive Sleep Apnea (OSA), [w:] ClinicalTrials.gov, National Institutes of Health, NCT01620554 [dostęp 2014-06-19] (ang.).
  4. Dose Range Finding Study of BF2.649 Versus Placebo to Treat Excessive Daytime Sleepiness in Parkinson's Disease Patients, [w:] ClinicalTrials.gov, National Institutes of Health, NCT00642928 [dostęp 2014-06-19] (ang.).
  5. Study to Demonstrate Cognitive Enhancing Effects of BF2.649, [w:] ClinicalTrials.gov, National Institutes of Health, NCT00690274 [dostęp 2014-06-19] (ang.).
  6. European Medicines Agency - Find medicine - Wakix [online], www.ema.europa.eu [dostęp 2017-11-19] (ang.).
  7. a b Pierre S., Scholich K.. Pitolisant hydrochloride. „Drugs of the Future”. 38, s. 91–97, 2013. DOI: 10.1358/dof.2013.38.2.1931055.