Plaucja Urgulanilla

Plaucja Urgulanilla (Plautia Urgulanilla) - Rzymianka pochodząca z arystokratycznego rodu Plaucjuszów Sylwanów. Ojcem jej był Marek Plaucjusz Sylwan (Marcus Platius Silvanus) konsul w 2 r. n.e., namiestnik prowincji Azji, nagrodzony oznakami triumfalnymi za zasługi w tłumieniu powstań w Dalmacji i Panonii.

Plaucja Urgulanilla
ilustracja

ŻyciorysEdytuj

Urgulanilla imię zawdzięcza swojej babce, Urgulanii, wpływowej przyjaciółce cesarzowej Liwii. Prawdopodobnie około 8–10 r. n.e. Urgulanilla została pierwszą żoną przyszłego cesarza Klaudiusza. Urodził im się syn Druzus IV. Jej brat, Plaucjusz Sylwan, pretor, został oskarżony o zamordowanie swojej żony, Apronii, poprzez wypchnięcie jej z okna. Bronił się, twierdząc, że jego żona popełniła samobójstwo, gdy on był pogrążony we śnie. Cesarz Tyberiusz osobiście stwierdził, że w domu Plaucjusza widoczne są ślady oporu, jaki stawiała Apronia i jej wypchnięcia. W obliczu procesu i pewnego skazania, Urgulania posłała wnukowi sztylet, dając do zrozumienia, że powinien popełnić samobójstwo, co też ten uczynił. Urgulanilla została przez Klaudiusza oskarżona o współudział w morderstwie żony jej brata, o nieobyczajność i cudzołóstwo. Urodzonej ok. 25 n.e. dziewczynki Klaudii Klaudiusz nie uznał za swoją córkę i kazał ją zostawić na progu domu Urgulanilli. Klaudiusz przeprowadził rozwód, nic nie wiadomo o dalszych losach Urgulanilli i jej córki.

Drzewo GenealogiczneEdytuj

Marek Plaucjusz Sylwan
Urgulania
 
 
 
   
Marek Plaucjusz Sylwan
konsul 2 n.e.
•Larcja
 
 
   
 
   
 
 
           
Plaucja Urgulanilla
Klaudiusz cesarz
Plaucjusz Sylwan
pretor, oskarżony o zamordowanie żony
•1.Numantyna
•2.Apronia
Aulus Plaucjusz Urgulanius
zmarł jako młody chłopiec
 
 
   
 
   
 
 
           
Druzus IV
Klaudia
nieuznana przez Klaudiusza

BibliografiaEdytuj

  • Swetoniusz, Żywoty cezarów, Boski Klaudiusz, 27
  • Tacyt, Roczniki, Księga IV, 22