Pleomorfizm cykliczny

Pleomorfizm (z gr. „morph” – kształt + „pléon” – więcej) – wielopostaciowość, Cyklogenia drobnoustrojów – hipoteza, która mówi, że mikroorganizmy mogą przybierać różne formy istnienia w poszczególnych etapach cyklów życiowych. Pleomorfizm bakterii czy grzybów jest odpowiedzią adaptacyjną na warunki środowiska w którym żyją. Wszystkie ssaki i większość zwierząt posiada organizmy symbiotyczne, żyjące wewnątrz gospodarza – tzw. endobionty. Dla prawidłowego rozwoju endobiont, podobnie jak każdy mikroorganizm, produkuje wokół siebie metabolity.

Koncepcja ta zapoczątkowana została przez wybitnego francuskiego biologa Antoine Bechampa[1]. Zaobserwowane przez siebie małe ciałka w żywej materii nazwał mikrozymami, w późniejszym czasie ustalono, że większość z nich to tłuszcze. Teoria polimorfizmu, jako stojąca w opozycji do oficjalnie przyjętej monomorficzności drobnoustrojów postulowanej przez Ludwika Pasteura została odrzucona przez oficjalną naukę akademicką.

Następnie teorią cyklogenii zajął się, i rozwinął, niemiecki biolog Günther Enderlein badając drobnoustroje pod mikroskopem w ciemnym polu. Okazało się, że nie wszystkie drobiny są mikrozymami. Enderlein obserwowane w ludzkiej krwi żyjątka nazwał protitami. Dalszych postępów dokonał Gaston Naessens, w celu badania pleomorfizmu opracował specjalny mikroskop kontrastowo-fazowy[1]somatoskop, w którym można obserwować zachodzące przemiany drobnoustrojów.

Dziś pleomorficzna debata nadal istnieje w swojej pierwotnej formie, została ona przeważnie zmieniona na dyskusję dotyczącą metod ewolucyjnego jej powstania i praktycznych zastosowań pleomorfizmu[2]. Wielu współczesnych naukowców uważa pleomorfizm albo za odpowiedź bakterii na ciśnienie wywierane przez czynniki środowiskowe, takie jak bakterie, które wydzielają markery antygenowe w obecności antybiotyków, albo za zjawisko, w którym bakterie ewoluują kolejno w bardziej skomplikowane formy[2]. Hipoteza określana jako „Pleomorficzna prowolucja” ukuta przez.Stuarta Grace'a, bierze pod uwagę obie te hipotezy[2].

Akceptowanym w środowisku przykładem pleomorfizmu jest Helicobacter pylori, który występuje zarówno jako forma w kształcie helisy (sklasyfikowana jako giętki pręcik), jak i forma kokkoidalna (stało-kształtna)[3]. Kolejnymi drobnoustrojami wykazującymi pleomorfizm są Legionella pneumophila[4], praktycznie wszystkie maczugowce[5] oraz Coccobacillus[6]. Ponadto, zaobserwowano naturalnie występujące bakterie pleomorficzne we krwi zupełnie zdrowych osób[7].

Krytyka pleomorfizmu edytuj

Już u zarania badań nad mikroorganizmami teoria wielopostaciowości była dyskredytowana. Badania kolejnych naukowców spotykały się z ostrą krytyką środowiska naukowo-medycznego. Jednym z argumentów ich przeciwników było to, że polimorfiści stosowali metody złej jakości i że błędne wnioski wynikają z zanieczyszczeń, które spowodowały skażenia określane następnie przez pleomorfistów jako kolejne etapy rozwoju.

Osoby określane mianem pleomorfistów edytuj

Antoine Bechamp, William Russell, Royal Rife, Günther Enderlein, Wilhelm Reich, Gaston Naessens, Alan Cantwell, Robert Young.

Przypisy edytuj

 1. a b Jan Martel i inni, Pleomorphic bacteria-like structures in human blood represent non-living membrane vesicles and protein particles, „Scientific Reports”, 7 (1), 2017, s. 10650, DOI10.1038/s41598-017-10479-8, ISSN 2045-2322 [dostęp 2021-03-27] (ang.).
 2. a b c Stuart Grace "The Theory of Pleomorphic Provolution: Revisiting the Heresy of Spontaneous Generation" [online], 2001.
 3. Leif Percival Andersen, Lone Rasmussen, Helicobacter pylori-coccoid forms and biofilm formation, „FEMS Immunology & Medical Microbiology”, 56 (2), 2009, s. 112–115, DOI10.1111/j.1574-695X.2009.00556.x, ISSN 0928-8244 [dostęp 2021-03-27].
 4. Peter Robertson, Hany Abdelhady, Rafael A. Garduño, The many forms of a pleomorphic bacterial pathogen—the developmental network of Legionella pneumophila, „Frontiers in Microbiology”, 5, 2014, DOI10.3389/fmicb.2014.00670, ISSN 1664-302X, PMID25566200, PMCIDPMC4273665 [dostęp 2021-03-27].
 5. M B Coyle, B A Lipsky, Coryneform bacteria in infectious diseases: clinical and laboratory aspects., „Clinical Microbiology Reviews”, 3 (3), 1990, s. 227–246, ISSN 0893-8512, PMID2116939, PMCIDPMC358157 [dostęp 2021-03-27].
 6. Ken S. Rosenthal, Michael J, "Gram-Negative Cocci and Coccobacilli", Tan, Rapid Review Microbiology and Immunology, Elsevier, 2011, s. 85–89, ISBN 978-0-323-06938-0.
 7. Are There Naturally Occurring Pleomorphic Bacteria in the Blood of Healthy Humans?, American Society for Microbiology, 0, OCLC 679258190 [dostęp 2021-03-27] (ang.).

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

 • Antoine Bechamp „Les Microzymas” (1881);
 • Antoine Bechamp „Trzeci składnik krwi”;
 • Guenther Enderlein „Cyklogeneza bakterii” („Bacteria Cyclogeny”, 1916);
 • Ethel Douglas Hunme „Pasteur obnażony” („Pasteur Exposed”, 1923);
 • R.B. Pearson „Pasteur- plagiator i oszust” („Pasteur: Plagiarist, Impostor”, 1942)