Podkarpacie Zachodnie

Podkarpacie Zachodnie (511) – podprowincja fizycznogeograficzna w Czechach (na Morawach) oraz na pograniczu austriacko-morawskim, między Masywem Czeskim od zachodu a zachodnim skrajem Karpat (Pogórze Zachodniobeskidzkie, Karpaty Słowacko-Morawskie, Karpaty Środkowomorawskie i Karpaty Austriacko-Morawskie) od wschodu.

Podkarpacie Zachodnie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Podkarpacie Zachodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Czechy:
kraj pd.-morawski
kraj zliński
kraj ołomuniecki
kraj morawsko-śląski
Austria:
Dolna Austria

Podprowincja dzieli się na pięć makroregionów:

Zobacz też edytuj

Podkarpacie Wschodnie