Otwórz menu główne

Pokój w Konstancji

Pokój w Konstancji – zawarty 25 czerwca 1183 między cesarzem Fryderykiem Barbarossą a miastami zrzeszonymi w Lidze Lombardzkiej.

Fryderyk Barbarossa uznaje Ligę Lombardzką i potwierdza autonomiczność miast włoskich.