Traktat pokojowy

umowa międzynarodowa zawarta między przynajmniej dwiema wrogimi stronami (państwami/rządami) formalnie kończąca konflikt zbrojny

Traktat pokojowyumowa międzynarodowa między dwoma lub więcej wrogimi stronami, zazwyczaj państwami lub rządami, formalnie kończąca wojnę lub konflikt zbrojny między nimi. Różni się od rozejmu, będącego umową wzajemnego zaprzestania działań wojennych (które mogą zostać wznowione na warunkach w nim przewidzianych), lub kapitulacji, gdzie armia uznająca się za pokonaną zgadza się na oddanie broni.

Traktat pokojowy (traktat z Portsmouth)

Elementy traktatów edytuj

Istnieje wiele kwestii, które mogą być zawarte w traktacie pokojowym, a zawartość traktatu zazwyczaj zależy od charakteru toczonego konfliktu. Niektórymi z nich mogą być:

Konwencje haskie o regułach wojny z 1899 i 1907 w art. 20 przewidują, że po zawarciu pokoju, repatriacja jeńców powinna być dokonaną w możliwie krótkim czasie.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów w art. 52 uznaje za nieważny traktat wymuszony przez groźbę lub użycie siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Zobacz też edytuj