Polana Średniak

Średniakgorczańska polana położona w Paśmie Gorca pomiędzy szczytami Jaworzyny Kamienickiej (1288m) i Przysłopu (1188 m). Ma powierzchnię 15,8 ha i zajmuje podgrzbietowe, północne zbocza. Znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego w obwodzie ochronnym Jaworzyna i Kiczora. Położona jest na wysokości 1150-1190 m n.p.m., jej zbocza opadają do doliny Kamienickiego Potoku.

Widok z polany Średniak na Gorc

Jeszcze po II wojnie światowej tętniła życiem pasterskim. Po zaprzestaniu wypasu znacznie już zarosła pojedynczymi świerkami i całymi ich kępami. Największą część niezarośniętej jeszcze polany porasta bliźniczka psia trawka i łąka mieczykowo-mietlicowa. Na niewielkich fragmentach występuje łąka ostrożeniowa, a na podmokłych obszarach nieduże fragmenty bogatszej gatunkowo młaki kozłkowo-turzycowej z kruszczykiem błotnym, gółką długoostrogową i storczycą kulistą. Na bardziej żyznych i wilgotnych miejscach można spotkać rzadkie w Gorcach gatunki roślin górskich; omieg górski i miłosna górska. Nieduży fragment polany zajmuje łąka ostrożeniowa z czerwono kwitnącym ostrożniem łąkowym.

Kompleks kilku blisko siebie położonych polan (Bieniowe, Przysłop Górny i Średniak) otoczonych dużymi lasami powoduje, że przychodzą tutaj czasami szukać pożywienia takie duże ssaki, jak dzik, sarny, jelenia i niedźwiedź brunatny. W powietrzu często dostrzec można myszołowa, jastrzębia, czy pustułkę.

Z polany roztaczają się widoki na północną stronę, obejmujące Gorce i Beskid Wyspowy. Na opracowanej przez park tablicy informacyjnej znajduje się panorama widokowa z opisem szczytów.

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  – zielony z Polany Gabrowskiej Dużej przez Jaworzynę Kamienicką i Przysłop Górny na Gorc. 1.45 h (↓1.40 h). Jest to również fragment Szlaku Papieskiego.

BibliografiaEdytuj

  1. Gorce. Mapa turystyczna 1:50000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  2. Opracowana przez Gorczański Park Narodowy tablica informacyjna na polanie
  3. Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2004. ISBN 83-89188-19-8.