Porozumienia sierpniowe

porozumienia (4) zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi, które zakończyły wydarzenia Sierpnia 1980 (Polska; 1980)

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia Sierpnia 1980.

Podpisanie porozumień sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia 1980
Podpisanie porozumień sierpniowych w Gdańsku, 31 sierpnia 1980 – w sztuce
Sala BHP Stoczni Gdańskiej – współcześnie

Były to (kolejno):

W pierwszym punkcie porozumień szczecińskich[1] i gdańskich[2] stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.

W dalszej części rząd zobowiązał się m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Władze zobowiązały się do ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976. W kwestii gospodarczej władze zobowiązały się do opublikowania podstawowych założeń reformy i umożliwienia nad nią publicznej dyskusji. Reforma miała opierać się na zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w zarządzaniu.


Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj