Powiat bialski (Galicja)

Powiat bialski – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 18671918.

Siedzibą c.k. starostwa była Biała. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 6,577 mil kw. (378,44 km²), a ludność 79 610 osób. Powiat liczył 74 osady, zorganizowane w 63 gminy katastralne.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe – w Białej, Kętach i Oświęcimiu.

1 sierpnia 1910 wyłączono z powiatu bialskiego powiat sądowy oświęcimski i połączono go z powiatem sądowym zatorskim z powiatu wadowickiego celem utworzenia nowego powiatu oświęcimskiego.

Starostowie powiatu edytuj

Komisarze rządowi edytuj

Komisarze powiatowi edytuj

Przypisy edytuj

  1. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 92 z 22 kwietnia 1917. 

Bibliografia edytuj

  • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879, Lwów 1879