Powiat cieszanowski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat cieszanowski - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa był Cieszanów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 11,8545 mil kw. (682,11 km²), a ludność 63 817 osób. Powiat liczył 82 osady, zorganizowanych w 68 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Cieszanowie i Lubaczowie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879