Prawica – określenie pochodzące z okresu rewolucji francuskiej, kiedy mianem prawicy określano ugrupowania przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i arystokracji, które w Zgromadzeniu Narodowym zasiadały po prawej stronie sali, w opozycji do lewicy, czyli zasiadających po lewej stronie polityków żądających przemian społeczno-politycznych. Do końca XIX wieku prawica była kojarzona z grupami zachowawczymi domagającymi się utrzymania feudalnych przywilejów. Współcześnie do prawicy zalicza się partie o charakterze konserwatywnym, nacjonalistycznym, chadeckim, a niekiedy także liberalnym (gospodarczo, nie społecznie)[1][2].

Wartościami uznawanymi przez zwolenników prawicy za podstawowe wartości tejże ideologii są: ustanowienie i utrzymywanie hierarchicznego ładu społecznego, przywiązanie do tradycji i istniejącej hierarchii społecznej[3].

Pochodzenie nazwyEdytuj

Termin wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej (1789), kiedy to w Zgromadzeniu Narodowym przedstawiciele szlachty, arystokracja i duchowieństwo zasiadali po prawej stronie sali, zaś po lewej politycy żądający przemian społecznych i politycznych (lewica).

Określenie prawica przez cały XIX w. było kojarzone z ugrupowaniami zachowawczymi, klerykalnymi, walczącymi o utrzymanie feudalnych przywilejów stanowych, zwalczającymi postępowe ruchy społeczne[1][4]. Termin prawica-lewica zaczął być szerzej używany w okresie hiszpańskiej wojny domowej lat 30. XX wieku[5].

 
Polska przedwojenna ulotka prawicowa

Podział prawicyEdytuj

Osobny artykuł: Podział dwuosiowy.

Określenie „prawica” pierwotnie odnosiło się do tradycyjnych konserwatystów, monarchistów i reakcjonistów, z czasem do prawicy zaliczani byli przedstawiciele nowo powstałych nurtów politycznych – neokonserwatyści, chadecy, fundamentaliści religijni, klasyczni liberałowie, nacjonaliści oraz na skrajnej prawicy: zwolennicy supremacji rasowej, faszyści.[2][6][7]. Prawica jest zróżnicowana na tle gospodarczym, o ile pierwotnie prawica popierała poglądy kapitalizmu to od XX wieku część prawicy szczególnie tej skrajnej odrzuca modele kapitalistyczne (w przypadku radykałów na rzecz m.in. korporacjonizmu czy faszyzmu[8]), z kolei bardziej umiarkowana prawica coraz częściej popiera neoliberalizm[9][10].

Inne znaczenie prawica ma w Stanach Zjednoczonych, gdzie kojarzona jest z tamtejszym ruchem konserwatywnym[11]. Taka definicja dominuje w polityce amerykańskiej od czasów rządów Ronalda Reagana w latach 80.[12]

PrzypisyEdytuj

 1. a b Prawica (pol.). W: Portal Wiedzy [on-line]. portalwiedzy.onet.pl.
 2. a b Roger Griffin. Fascism. Oxford, England: Oxford University Press, 1995. s. 8, 307.
 3. prawica, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-01-04].
 4. Rodney P. Carlisle. Encyclopedia of politics: the left and the right, cz.2. University of Michigan; Sage Reference, 2005, s. 693. ​ISBN 1-4129-0409-9​.
 5. Charles Loch Mowat, Britain Between the Wars: 1918–1940 (1955) s. 577.
 6. Andrew Knapp and Vincent Wright (2006). The Government and Politics of France. Routledge. ​ISBN 978-0-415-35732-6​.
 7. Iain McLean i Alistair McMillan, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Right(-wing)...and for extreme right parties racism and fascism., s. 465, Oxford, 2009, ​ISBN 978-0-19-920780-0​.
 8. Fascism, Comparison and Definition, Stanley Payne, University of Wisconsin Press, ​ISBN 0-299-08064-1​, ​ISBN 978-0-299-08064-8​, s. 19.
 9. Ball, T. and R. Bellamy, eds., The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought s. 610–612.
 10. Clark, William. Capitalism, not Globalism (University of Michigan Press, 2003) ​ISBN 0-472-11293-7​, ​ISBN 978-0-472-11293-7​.
 11. Sean Wilentz, The Age of Reagan: A History, 1974–2008 (2008)
 12. Jerome L. Himmelstein, To the right: The transformation of American conservatism' (1992).