Prawo Beera

Prawo Beera głosi, że wielkość absorbancji światła przez roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji pochłaniającej światło:

Prawo to zostało podane przez Augusta Beera w roku 1852.

Zobacz teżEdytuj