Prawo Torricellego

Prawo Torricellego – zależność opisująca prędkość wypływu cieczy z naczynia przez otwór (rysunek)

Prędkość wypływu zależy od wysokości słupa płynu

gdzie:

– wysokość słupa cieczy nad otworem,
przyspieszenie ziemskie.

Prędkość wyrażona prawem Torricellego jest równa prędkości swobodnego spadku ciała z wysokości Prawo to zostało sformułowane przez włoskiego fizyka Evangelistę Torricellego. Obowiązuje ono ściśle dla cieczy nielepkiej, nieściśliwej, jeżeli średnica naczynia jest dużo większa od średnicy otworu i przy zaniedbaniu zmian ciśnienia atmosferycznego przy zmianie wysokości o oraz przy założeniu, że górna powierzchnia cieczy w naczyniu jest powierzchnią swobodną. Przy tych założeniach można wyprowadzić to prawo z równania Bernoulliego.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj