Prawo odbicia procesu Wienera

Prawo odbicia procesu Wienera – twierdzenie mówiące, że jeżeli trajektoria procesu Wienera osiąga wartość w chwili to jest również trajektorią pewnej realizacji procesu Wienera[1]. Prawo odbicia można wyprowadzić z mocnej własności Markowa procesu Wienera.

Czarna krzywa przedstawia symulację procesu Wienera. Gdy krzywa ta osiąga wartość a = 50 w punkcie t ≃ 3000, zarówno wyjściowy proces, jak i jego odbicie oznaczone na czerwono mają ten sam rozkład

Twierdzenie

edytuj

Niech   będzie procesem Wienera (rozpoczynającym od 0) oraz niech   Wówczas prawo odbicia w swej podstawowej wersji orzeka, że

 

W ogólniejszej wersji, prawo odbicia orzeka, że jeżeli   jest skończonym prawie na pewno momentem zatrzymania procesu Wienera rozpoczynającego od 0, to proces   określony wzorem

 

jest również procesem Wienera, gdzie   oznacza funkcję charakterystyczną zbioru[2].

Podstawowa wersja prawa odbicia wynika z podanej wyżej poprzez rozważenie momentu zatrzymania

 

Dowód podstawowej wersji prawa odbicia

edytuj

Moment zatrzymania

 

jest prawie na pewno ograniczony. Z mocnej własności Markowa wynika, że relatywna trajektoria względem momentu  

 

jest również procesem Wienera, niezależnym od σ-ciała   Wówczas

 

Z odpowiednich własności warunkowej wartości oczekiwanej wynika, że drugi składnik prawej strony powyższej równości wynosi

 

ponieważ   jest procesem Wienera niezależnym od   a prawdopodobieństwo przyjęcia wartości ujemnych przez każdą ze zmiennych   wynosi   z uwagi na ich symetrię. Ostatecznie, z otrzymanych zależności otrzymujemy

 

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Kurt Jacobs, Stochastic Processes for Physicists: Understanding Noisy Systems, Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521765428.
  • Peter Mörters, Yuval Peres, Brownian Motion, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521760188.