Problem chińskiego listonosza

zadanie znalezienia najkrótszej ścieżki przechodzącej przez wszystkie krawędzie w grafie
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Problem chińskiego listonosza (ang. Chinese postman problem, route inspection problem) – zadanie znalezienia ścieżki zamkniętej (wracającej do wierzchołka początkowego), zawierającej każdą krawędź grafu co najmniej raz i mającej minimalny koszt (sumę wag krawędzi).

Problem został pierwszy raz sformułowany w 1962 roku w języku chińskim.

Złożoność obliczeniowa problemu uzależniona jest od rodzaju grafu, na którym jest on rozpatrywany. W przypadku grafów w całości skierowanych albo nieskierowanych, problem chińskiego listonosza można rozwiązać w czasie wielomianowym. W przypadku grafów mieszanych (częściowo skierowanych, częściowo nieskierowanych) problem zalicza się do klasy NP-trudnych[1].

AlgorytmEdytuj

Rozpatrywany graf jest grafem spójnym, nieskierowanym i ważonym.

W grafie eulerowskim rozwiązanie problemu chińskiego listonosza stanowi cykl Eulera, jako że jest to z definicji ścieżka zamknięta przechodząca przez wszystkie krawędzie w grafie.

W grafie półeulerowskim rozwiązaniem problemu jest ścieżka Eulera (z definicji łącząca jedyne dwa wierzchołki nieparzystego stopnia w grafie) wraz z minimalną ścieżką (czyli ścieżką o najmniejszej sumie wag krawędzi) łączącą wierzchołki nieparzystego stopnia. Do wyznaczania najkrótszej ścieżki pomiędzy dwoma wierzchołkami służy algorytm Dijkstry.

Jeżeli rozpatrywany graf G nie jest półeulerowski, to znaczy, że posiada przynajmniej 4 wierzchołki nieparzystego stopnia. Z wszystkich wierzchołków nieparzystego stopnia grafu G należy utworzyć graf H, w taki sposób aby graf H był grafem pełnym z wagami na krawędziach odpowiadającymi najmniejszej ścieżce pomiędzy wierzchołkami w grafie G. W grafie H należy znaleźć minimalne skojarzenie doskonałe i uzupełnić o nie graf G. Graf G jest teraz multigrafem eulerowskim w którym rozwiązaniem problemu chińskiego listonosza jest cykl Eulera[2].

PrzypisyEdytuj

  1. W.L. Pearn, J.B. Chou. Improved solutions for the Chinese postman problem on mixed networks. „Computers & Operations Research”. 26 (8), s. 819–827, lipiec 1999. Elsevier Science Ltd.. DOI: 10.1016/S0305-0548(98)00092-6. ISSN 0305-0548. (ang.). 
  2. J.Edmonds, E.L.Johnson. Matching Euler tours and the Chinese postman problem. „Mathematical Programming”, s. 88–124, 1973. DOI: 10.1007/bf01580113. (ang.). 

Linki zewnętrzneEdytuj