Proces o przyrostach niezależnych

Proces o przyrostach niezależnych – taki proces sygnałowy, w którym liczby zgłoszeń, w dowolnych rozłącznych przedziałach czasowych zmiennymi losowymi niezależnymi[potrzebny przypis].

Proces o przyrostach niezależnych jest jednocześnie, przyjmując procesem Markowa[potrzebny przypis].