Produkcja pierwotna

Produkcja pierwotna – ilość materii wytworzonej przez producentów (autotrofy). W sieciach pokarmowych opartych na fotoautotrofach (np. rośliny) jest rozumiana jako szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego przekształcanej w procesie fotosyntezy w energię chemiczną wiązań w związkach organicznych, z których zbudowane są tkanki roślinne[1].

Wyróżnia się[2]:

  • Produkcja pierwotna brutto – całość energii związanej przez producentów w jednostce czasu na pierwszym poziomie troficznym, zmagazynowanej w postaci materii organicznej;
  • Produkcja pierwotna netto – ilość energii jaką mogą pozyskać konsumenci, równa różnicy energii związanej przez producentów i energii zużywanej przez nie w procesach katabolicznych (zob. metabolizm) w jednostce czasu.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Charles J. Krebs (tłum. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16552-9.
  2. Czynniki środowiskowe ograniczające produktywność ekosystemów. [dostęp 2016-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-06)].