Produkcja pierwotna

Produkcja pierwotna – ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin zielonych rozumiana jako szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego w materii organicznej, z której zbudowane jest ciało tych roślin.

Wyróżnia się[1]:

  • Produkcja pierwotna brutto – całość związanej energii w procesie fotosyntezy w jednostce czasu, zmagazynowanej w postaci materii organicznej;
  • Produkcja pierwotna netto – ilość energii jaką mogą pozyskać konsumenci, jest równa różnicy energii związanej w procesie fotosyntezy i energii traconej w procesach katabolicznych, w jednostce czasu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj