Produkcja wtórna (secondary production) – pojęcie określające w ekologii ilość biomasy wytwarzanej przez heterotrofy (konsumentów) z biomasy wytwarzanej na niższych poziomach piramid troficznych (zob. łańcuch pokarmowy, sieć troficzna, biocenozy i ekosystemy, piramidy ekologiczne). Produkcja wtórna określa szybkość kumulowania się energii w organizmach cudzożywnych i jest wyrażana w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i powierzchni. Wielkość produkcji wtórnej jest zależna od wielu różnych czynników współistniejących w ekosystemach, kształtujących ich struktury oraz wpływających na budżety energetyczne[1] poszczególnych gatunków i ich zrównoważenie (stechiometria ekologiczna)[2][3][4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. January Weiner; redaktorzy: Andrzej Górecki, Jan Kozłowski, Marek Gębczyński: Ćwiczenia z ekologii. Podręcznik dla studentów biologii ogólnej i biologii środowiskowej ; 3.3. Budżety energetyczne: Metabolizm zwierząt. Kraków - Białystok: UJ Kraków, Filia UW Białystok, 1987, s. 25.
  2. Metabolizm biocenozy II: Produkcja wtórna. W: Charles J. Krebs (tłum. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 575-596. ISBN 83-01-12041-X.
  3. 10. Funkcjonowanie ekosystemów – w poszukiwaniu ogólnych zasad. W: January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 247-282. ISBN 83-01-14047-X.
  4. January Weiner. Physiological limits to sustainable energy budgets in birds and mammals: ecological implications. „Trends in Ecology and Evolution (TREE)”. 7 (11), s. 384-388, November 1992. Elsevier Science Publishers Ltd (UK1. (ang.).