Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych.

Promienie atomowe są w odróżnieniu od rzeczywistych promieni walencyjnych ustalane na drodze teoretycznych obliczeń kwantowo-mechanicznych, a nie rzeczywistych danych eksperymentalnych, stąd, mimo że ich definicja jest bardzo podobna, ich wartości mogą się nieco różnić. Współcześnie przyjmowane wartości promieni kowalencyjnych większości pierwiastków o l.a. ≤ 96 zostały wyznaczone z danych krystalograficznych w roku 2008[1][2].

Promień atomowy w grupach układu okresowego pierwiastków rośnie z góry na dół w wyniku obsadzania przez elektrony kolejnych powłok. W okresach promień atomowy maleje od lewej do prawej (od reguły tej są jednak wyjątki[2]) z powodu rosnącego ładunku jądra i związanego z tym silniejszego przyciągania elektronów, co skutkuje mniejszym promieniem.

Porównanie promieni walencyjnych i atomowych dla kilku wybranych atomów (Å):

Atom     Promień walencyjny     Promień atomowy
N 0,7 0,71
P 1,1 1,15
S 1,04 1,04
I 1,33 1,35

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Beatriz Cordero, Veronica Gomez, Ana E. Platero-Prats, Marc Reves i inni. Covalent radii revisited. „Dalton Trans.”, s. 2832-2838, 2008. DOI: 10.1039/B801115J. 
  2. a b Covalent radii revisited (2008 values). Periodicity. [w:] WebElements Periodic Table of the Elements [on-line]. webelements.com. [dostęp 2014-10-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-03)].