Prosta zagradzająca kąt

Prosta zagradzająca kątprosta, która jest jednocześnie równoległa do obu ramion kąta[1].

Prosta zagradzająca kąt o ramionach i Jest ona prostopadła do dwusiecznej kąta i przechodzi przez punkt

Jeśli dwa promienie wychodzące z jednego punktu są równoległe do pewnej prostej, to prosta ta jest prostą zagradzającą kąt między nimi i na odwrót.

WłasnościEdytuj

  • Dla każdego kąta wypukłego   istnieje dokładnie jedna prosta   zagradzająca kąt. Prosta   leży wewnątrz kąta   (rysunek obok).
Niech   Na dwusiecznej   kąta   istnieje taki punkt   że   gdzie   jest kątem równoległości odpowiadającym odcinkowi   Prosta   prostopadła do dwusiecznej   kąta   w punkcie   jest prostą zagradzającą ten kąt.
  • Jeżeli prosta   zagradza kąt   o wierzchołku   a prosta   zagradza kąt   o wierzchołku   Wówczas, jeśli kąty   i  przystające, to odległość punktu   od prostej   jest równa odległości punktu   od prostej   Własność ta wynika z przystawania trójkątów podwójnie asymptotycznych ograniczonych ramionami kątów i prostymi je zagradzającymi.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Karol Borsuk, Wanda Szmielew: Podstawy geometrii. Warszawa: PWN, 1975, s. 241.