Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec

obecnie nieistniejące przejście graniczne drogowe i małego ruchu granicznego

Przejście graniczne Jasnowice-Bukovecpolsko-czeskie drogowe i małego ruchu granicznego przejście graniczne położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Istebna, w Jasnowicach (jedno z osiedli Istebnej), zlikwidowane w 2007 roku.

Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Ilustracja
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec (listopad 2011)
Państwo  Polska
Miejscowość Jasnowice
Państwo  Czechy
Miejscowość Bukovec
Rodzaj przejścia drogowe
Status zlikwidowane
Rodzaj ruchu pieszo, rowery, motocykle, autokary, samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, transport rolniczy, mrg
Położenie na mapie gminy Istebna
Mapa lokalizacyjna gminy Istebna
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Położenie na mapie Europy
Mapa lokalizacyjna Europy
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Położenie na mapie Czech
Mapa lokalizacyjna Czech
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Położenie na mapie Czechosłowacji
Mapa lokalizacyjna Czechosłowacji
Przejście graniczne Jasnowice-Bukovec
Przejście graniczne
Jasnowice-Bukovec
Ziemia49°33′10″N 18°51′07″E/49,552778 18,851944

Opis przejścia granicznegoEdytuj

Przejście graniczne małego ruchu granicznego Jasnowice-Bukovec istniało już 19 lutego 1996 roku[1]. Czynne było całą dobę. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motocykli, samochodów osobowych i transport rolniczy[2].

Drogowe przejście graniczne Jasnowice-Bukovec z miejscem odprawy granicznej po stronie polskiej w miejscowości Jasnowice, zostało utworzone 28 lipca 1995 roku[3][4]. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motocykli i samochodów osobowych[5]. Czynne było całą dobę. Od 31 marca 2006 roku[6] rozszerzono o autokary (1 kwietnia–31 października)[7], a od 6 kwietnia 2007 roku[8] o samochody ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony[9]. Kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu wykonywała załoga Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Cieszynie, następnie Granicznej Placówki Kontrolnej SG w Lesznej Górnej, Placówki SG w Lesznej Górnej i Placówki SG w Cieszynie.

Do przejść granicznych po polskiej stronie prowadziła droga wojewódzka nr 943.

21 grudnia 2007 roku na mocy układu z Schengen przejścia graniczne zostały zlikwidowane.

W okresie istnienia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej funkcjonowało w tym miejscu polsko-czechosłowackie przejście graniczne małego ruchu granicznego Jasnowice-Bukovec – II kategorii. Zostało utworzone 13 kwietnia 1960 roku[10]. Czynne było codziennie w godz. 6.00–18.00. Dopuszczony był ruch osób i środków transportu na podstawie przepustek w związku z użytkowaniem gruntów[11]. Kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała załoga Strażnicy WOP Jaworzynka[12].

Formalnie przejście graniczne zostało zlikwidowane 24 maja 1985 roku[11].

W okresie międzywojennym istniało polsko-czechosłowackie przejście graniczne Istebna-Bokovec (miejsce przejściowe po drogach ulicznych), na drogach celnych: Koniaków względnie Istebna[a] (polski urząd celny Istebna) – Bokovec (czechosłowacki urząd celny Bokovec) i Andziekówka (polski urząd celny Istebna) – Bukovec (czechosłowacki urząd celny Bokovec). Dopuszczony był mały ruch graniczny. Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie przepustek: jednorazowych, stałych i gospodarczych[13].

WydarzeniaEdytuj

 • W pierwszym dniu otwarcia drogowego przejścia granicznego odprawiono około 1200 osób i 370 samochodów[3].
 • 2006 – 18 września udaremniono przemyt papierosów w ilości 47 tysięcy sztuk. Papierosy miały trafić do Włoch[14].
 • 2007 – 13 września ujawniono u podróżnych nie zgłoszenie do odprawy 1700 paczek papierosów ukrytych w samochodzie[14].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Z polskiej strony droga celna

PrzypisyEdytuj

 1. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1996 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 roku (Dz.U. 1996 nr 46 poz. 208). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1996-02-26. [dostęp 2020-04-14].
 2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 roku (Dz.U. 1996 nr 46 poz. 207). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1996-02-19. [dostęp 2020-04-14].
 3. a b Żurawlow 2011 ↓, s. 70.
 4. Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2003 nr 37 poz. 521). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2003-07-24. [dostęp 2020-04-18].
 5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzona w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2003 nr 37 poz. 520). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2003-07-24. [dostęp 2020-04-18].
 6. Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 stycznia 2006 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2006 nr 42 poz. 449). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2006-06-23. [dostęp 2020-05-17].
 7. Porozumienie z dnia 9 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2006 nr 42 poz. 448). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2006-06-23. [dostęp 2020-05-17].
 8. Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2007 roku w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2007 nr 97 poz. 1068). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2007-12-27. [dostęp 2020-05-17].
 9. Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 roku (M.P. 2007 nr 97 poz. 1067). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2007-12-27. [dostęp 2020-05-17].
 10. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1960 roku w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27 poz. 154) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1960-03-14. [dostęp 2020-05-02].
 11. a b Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 roku (Dz.U. 1960 nr 27 poz. 155) (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1959-09-23. [dostęp 2020-05-02].
 12. Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 maja 1988 roku w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania kontroli celnej w niektórych przejściach granicznych (M.P. 1988 nr 22 poz. 207). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1988-05-20. [dostęp 2020-04-16].
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych (Dz.U. 1927 nr 82 poz. 720). (pol.). isap.sejm.gov.pl, 1927-06-27. [dostęp 2020-05-02].
 14. a b Żurawlow 2011 ↓, s. 71.

BibliografiaEdytuj

 • Sławomir Żurawlow, Pododdziały Ochrony Pogranicza w Jaworzynce, Istebnej i Koniakowie – Rys historyczny 1922–2008, Gliwice: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 2011 (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj