Przepustbudowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji i następujących wymiarach minimalnych:

  • średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 0,60 m dla przepustów rurowych,
  • świetle (poziomym lub pionowym) nie mniejszym niż 0,60 m,
  • lub most kolejowy o rozpiętości w świetle nie większej niż 3,00 m.
Duży kamienny przepust powstały w latach 1888–89 w Blackwater Canyon, Wirginia Zachodnia. Dawniej przepust ten stanowił dodatkową podporę dla szlaku kolejowego.
Skrzynkowy przepust Kanału Wieluńskiego pod drogą gminną relacji BieniądziceChrusty, światło przepustu 3,0 × 2,0 m

Przepust pod zjazdem z drogi publicznej stanowi element tego zjazdu. Przepust pod drogą publiczną o świetle mniejszym niż 150 cm stanowi element tej drogi, a o świetle większym lub równym 150 cm stanowi samodzielny obiekt inżynierski.

Przepust przeznaczony jest do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus (nasyp) drogi.

Linki zewnętrzne edytuj

Zobacz też edytuj