Qin (okres Zhou)

Qin (854 p.n.e. - 207 p.n.e.) – chińskie państwo w Okresie Wiosen i Jesieni oraz Okresie Walczących Królestw. Wzrost potęgi państwa Qin wiąże się z legistycznymi w duchu reformami, wprowadzonymi w życie przez wpływowego męża stanu Shang Yanga. Dokonał on terytorialnego podziału administracji (w miejsce klanowego), wprowadził system odpowiedzialności zbiorowej i surowe kary (donoszenie było przymusowe), dbał o wojsko i chłopów, głównie kosztem kupców i artystów. Zniesiono system studnia-pole, czyniąc podatek ziemski głównym źródłem dochodu państwa. W 221 r. p.n.e. stojący na czele państwa Qin król Zheng zakończył brutalny i bezkompromisowy podbój pozostałych sześciu państw i ogłosił się Pierwszym Cesarzem. Dał w ten sposób początek pierwszej w Cesarstwie Chińskim Dynastii Qin. Rodowe nazwisko rodziny królewskiej w państwie Qin brzmiało Ying (嬴).

Państwo Qin
Nazwa chińska
Pismo uproszczone

秦国

Pismo tradycyjne

秦國

Hanyu pinyin

Qín Guó

Wade-Giles

Ch’in Kuo

Władcy QinEdytuj

 1. Qin Zhong (秦仲), 854 p.n.e. - 822 p.n.e.
 2. Zhuang (莊公), 822 p.n.e. - 778 p.n.e.
 3. Xiang (襄公), 778 p.n.e. - 766 p.n.e.
 4. Wen (文公)
 5. Ning (寧公)
 6. Wu (武公)
 7. De (德公)
 8. Xuan (宣公)
 9. Cheng (成公)
 10. Duke Mu (穆公)
 11. Kang (康公) : Ying Ying (罃)
 12. Gong (共公): Ying Dao (稻)
 13. Huan (桓公): Ying Rong (榮)
 14. Jing (景公): Ying Hou (後)
 15. Ai (哀公)
 16. Hui I (惠公)
 17. Dao (悼公)
 18. Li (厲公): Ying Ci (刺)
 19. Zao (躁公)
 20. Huai (懷公)
 21. Ling (靈公): Ying Su (肅)
 22. Jian (簡公): Ying Daozi (悼子)
 23. Hui II (惠公)
 24. Chu (出公)
 25. Xian (獻公): Ying Shiti (師隰)
 26. Xiao (孝公)
 27. Huiwen (惠文王), 338 p.n.e. - 311 p.n.e. : Ying Si (嬴駟)
 28. Wu (武王), 311 p.n.e. - 306 p.n.e. : Ying Dang (蕩)
 29. Zhaoxiang (昭襄王), 306 p.n.e. - 250 p.n.e. : Ying Ze (则)
 30. Xiaowen (孝文王), 250 p.n.e. : Ying Zhu (柱)
 31. Zhuangxiang (荘襄王), 250 p.n.e. - 246 p.n.e. : Ying Zichu (子楚)
 32. Qin Shi Huang (秦始皇), 246 p.n.e. - 210 p.n.e. : Ying Zheng (政)
 33. Qin Er Shi, 210 p.n.e. - 207 p.n.e. : Ying Huhai (胡亥)
 34. Ziying (子嬰), 207 p.n.e.