Queer theory

Queer theory („społeczna teoria różnicy”, „teoria odmienności”) – dziedzina badań społecznych powstała na początku lat 90. XX wieku w ramach kulturoznawstwa. Stanowi obecnie ważny nurt studiów genderowych.

Queer Theory zawdzięcza swoje narodziny głównie studiom gejowskim, lesbijskim, jak i feministycznym. Teoretycy queer poddają krytycznej analizie kategorie tożsamościowe związane z ludzką seksualnością oraz dyskutują o heteronormatywnym charakterze kultury[1].

Dyskurs queer w opisie polskiego badacza, doktora habilitowanego nauk humanistycznych A. Rejtera:

(...) dyskurs queer, który mógłby być rozumiany- uogólniając – jako fenomen komunikacyjno- kulturowo- społeczny wyznaczony przez cechę ODMIENNOŚCI od heteronormatywnego wzorca kultury opresyjnej; konstytuowany przez zespół właściwości// wyznaczników- społecznych, kulturowych, aksjologicznych, psychologicznych, semantycznych, estetycznych; obejmujący swym zasięgiem pewien typologiczny zbiór kontekstów i konwencji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych), współtworzących jakiś abstrakcyjny bądź konkretny rodzaj zachowania komunikacyjnego,manifestujący się w określonych tekstach, aktualizacjach gatunków mowy, możliwy także do obserwacji na niższych poziomach kodu naturalnego.[2]

Prekursorzy i teoretycyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Tabu seksuologii : [wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej]. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008, s. 22-26. ISBN 978-83-89281-54-8.
  2. Artur Rejter, Płeć – język – kultura, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
  3. David M. Halperin PhD, The Normalization of Queer Theory, „Journal of Homosexuality”, 45 (2-4), 2003, s. 339–343, DOI10.1300/J082v45n02_17, ISSN 0091-8369, PMID14651188 [dostęp 2019-04-27].
  4. Annamarie Jagose, Queer Theory: An Introduction, NYU Press, 1996, ISBN 978-0-8147-4234-1 [dostęp 2019-04-27] (ang.).
  5. Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Duke University Press, 13 listopada 2006, ISBN 978-0-8223-8807-4 [dostęp 2019-04-27] (ang.).

Linki zewnętrzneEdytuj