Równanie różniczkowe Bernoulliego

Równanie różniczkowe Bernoulliegorównanie różniczkowe postaci:

gdzie Dla równanie Bernoulliego upraszcza się do równania liniowego.

Rozwiązanie równaniaEdytuj

Aby rozwiązać równanie Bernoulliego należy podzielić obie strony równania przez   otrzymujemy wtedy:

 

Następnie wprowadzamy pomocniczą zmienną zależną   Wówczas   Wstawiając tę zmienną i jej pochodną do powyższego równania otrzymujemy:

 

które jest równaniem liniowym niejednorodnym.

PrzykładEdytuj

Rozwiążmy następujące równanie różniczkowe:

 

Podzielmy obie strony równania przez   otrzymamy:

 

Wprowadźmy zmienną   zatem   Po wstawieniu nowej zmiennej do powyższego równania jest:

 

Równanie to jest równaniem różniczkowym liniowym niejednorodnym i jako takie należy je rozwiązać.

Zobacz teżEdytuj