Rasburykaza

związek chemiczny

Rasburykaza (Fasturtec, Elitek, ATC V03AF07) – organiczny związek chemiczny, rekombinowana oksydaza moczanowa produkowana przez genetycznie zmodyfikowany szczep Saccharomyces cerevisiae. Rasburykaza jest tetramerycznym białkiem z identycznymi podjednostkami o masie molekularnej około 34 kDa.

Rasburykaza
Rasburykaza
Identyfikacja
numer CAS 134774-45-1
DrugBank BIOD00090
Klasyfikacja medyczna
ATC V03AF07
Farmakokinetyka
Okres półtrwania 8 h
Uwagi terapeutyczne
Drogi podawania dożylnie

Mechanizm działania lekuEdytuj

Rasburykaza katalizuje reakcję przekształcenia kwasu moczowego w alantoinę.

WskazaniaEdytuj

Leczenie i zapobieganie ostrej hiperurykemii, w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u pacjentów z nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego z dużą całkowitą masą nowotworu i z ryzykiem wystąpienia zespołu lizy guza.

PrzeciwwskazaniaEdytuj

  • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakikolwiek składnik preparatu
  • Niedobór G6PD i inne komórkowe zaburzenia metaboliczne, które mogą powodować niedokrwistość hemolityczną – produktem ubocznym przemiany kwasu moczowego do alantoiny jest nadtlenek wodoru; rasburykaza jest przeciwwskazana u pacjentów ze skłonnością do hemolizy, ponieważ może sprowokować u nich niedokrwistość hemolityczną wywołaną przez nadtlenek wodoru.

Działania niepożądaneEdytuj

Ciąża i laktacjaEdytuj

Kategoria C. Stosowanie rasburykazy w ciąży i okresie karmienia piersią jest niezalecane ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych.

DawkowanieEdytuj

Preparat rasburykazy należy podawać pod kontrolą specjalisty w zakresie chemioterapii nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego. Fasturtec stosowany jest tylko bezpośrednio przed i na początku chemioterapii, ponieważ nie ma wystarczających danych pozwalających na zalecanie wielokrotnego podawania leku. Zalecana dawka preparatu Fasturtec to 0,20 mg/kg masy ciała/dobę. Fasturtec podawany jest raz na dobę w 30 minutowym wlewie dożylnym w 50 ml roztworu 0,9% chlorku sodu.

Czas leczenia preparatem powinien wynosić do 7 dni, dokładny czas należy określić na podstawie kontrolowanych stężeń kwasu moczowego w osoczu krwi i oceny klinicznej. Podawanie rasburykazy nie pociąga za sobą zmian w doborze czasu rozpoczęcia i schematu chemioterapii.

BibliografiaEdytuj

  • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2006. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006. ISBN 83-7430-060-4.