Reklama telewizyjna

Reklama telewizyjna (ang. television advertising) – prezentacja produktu bądź usługi przy pomocy przekazu telewizyjnego, krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi[1]. Prawdopodobnie pierwszą reklamą telewizyjną było umieszczenie marki BULOVA na wielkim zegarze przed głównym wydaniem wiadomości w Stanach Zjednoczonych.

Reklama telewizyjna

Można wyróżnić następujące elementy reklamy telewizyjnej[1]:

  • demonstracja – ukazanie produktu w formie statycznej bądź dynamicznej w różnych kontekstach i w porównaniu z innymi produktami;
  • rekomendacja – dany produkt rekomendują najczęściej znane gwiazdy sportu, kina, muzyki, eksperci uznani w danej dziedzinie lub osoby anonimowe występujące jako zwykli eksperci i tak zwani zwykli ludzie;
  • humor – filmy reklamowe z akcentami humorystycznymi, w których uwaga widza jest kierowana na produkt, nie służy zaś rozrywce;
  • scenka rodzajowa z życia – ma na celu wywołanie u odbiorcy poczucia identyfikacji z określoną sytuacją;
  • styl życia – celem tego przekazu jest wywołanie u widza pragnienia przejęcia prezentowanego stylu życia np. pragnienia bycia bogatym;
  • animacja – reklama telewizyjna stworzona za pomocą techniki animacji, kierowana jest głównie do najmłodszych odbiorców;
  • irracjonalny powód – odbiorcom podaje tak zwany racjonalny powód, który ma uzasadnić dokonanie zakupu danego produktu;
  • emocje – w tych przekazach emocje mają istotny wpływ dla podjęcia decyzji zakupu.

Przypisy edytuj

  1. a b Wacław Smid : Encyklopedia promocji reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001