Retinopatia

Retinopatia – proces chorobowy dotyczący siatkówki oka.

Inne zaburzenia siatkówki
ICD-10

H35

H35.0

Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki

H35.1

Retinopatia wcześniaków

H35.2

Inne zmiany rozrostowe siatkówki

Rozróżnia się: